Show simple item record

dc.contributor.authorSyvertsen, Johan August
dc.contributor.authorShinwary, Amir
dc.date.accessioned2021-10-26T11:57:04Z
dc.date.available2021-10-26T11:57:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825710
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science i forretningsrett og økonomi, finans og finansieringsrett - Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractDen norske havbruksnæringen har i løpet av de siste tiårene utviklet seg fra å være en liten og lokal forankret næring, til å bli en betydelig kommersiell næring for norsk næringsliv. En av grunnene til dette er Norge sin gunstige geografiske beliggenhet som innehar optimale vekstforhold for oppdrett av matfisk. Havbruksnæringen har historisk sett oppnådd en meget god fortjeneste sammenlignet med øvrig gjennomsnittlig norsk næringsliv. På bakgrunn av dette ønsker vi i denne avhandlingen å redegjøre for om det er grunnlag for å ilegge en grunnrentebeskatning av havbruksnæringen. En eventuell grunnrentebeskatning av havbruksnæringen har de siste årene blitt et dagsaktuelt tema som ofte er oppe til debatt blant politikere og andre samfunnsaktører. Dette er noe av grunnen til at vi valgte å skrive om akkurat dette temaet. Den første delen av avhandlingen tar for seg hva som kjennetegner havbruksnæringen ved å belyse næringens historie og utvikling, samt hvordan næringen er strukturert i dag. Det blir i tillegg belyst hvorfor akkurat Norge har lyktes så godt med oppdrett på verdensbasis, herunder hvorfor norskekysten er en såpass gunstig lokasjon for oppdrett. Avhandlingens hoveddel begynner med å redegjøre for hva begrepet “grunnrente” betyr, inkludert tilhørende begreper for å belyse temaet på en tilstrekkelig måte. Relevante samfunnsøkonomiske teorier blir forklart, et spesielt viktig emne er effektivitetstapet som skatter i varierende grad kan bringe med seg. Hvilke skattemessige og rettslige prinsipper og hensyn som burde vektlegges ved utforming av et skattesystem er også grundig belyst. Vi har derav analysert henholdsvis petroleums- og vannkraftnæringen, for å se i hvilken grad skattemodellene kan overføres til havbruksnæringen. Neste steg i avhandlingen er å utforme et konkret forslag til hvordan grunnrenteskatten i havbruksnæringen burde beregnes og utformes. Dette gjøres ved å sette opp et spesifikt forslag til en skattemodell. Her defineres både skattemessige inntekter og kostnader som burde komme til fradrag. Dette resulterer i at man til slutt sitter igjen med et netto grunnrenteskattegrunnlag.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectfinansen_US
dc.subjectfinansieringsretten_US
dc.titleGrunnrentebeskatning av Havbruksnæringenen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record