Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDanielsen, Simon
dc.contributor.authorTosterud, Dag Lermo
dc.date.accessioned2021-10-20T16:48:03Z
dc.date.available2021-10-20T16:48:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824228
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i forretningsjus og økonomi - Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler en vurdering av dagens regler om generell tilbudsplikt og tilhørende bestemmelser i verdipapirhandelloven kapittel 6, med særlig utgangspunkt i oppkjøp og oppkapitaliseringer. Tilbudsplikt er en transaksjonskostnad og utløses ved erverv av aksjer over visse terskelverdier som følger av loven. Den skal gi de øvrige aksjonærene mulighet til å selge seg ut av selskapet ved et kontrollskifte, samt besørge at alle aksjonærene likebehandles og får ta del i samme kontrollpremie. Selv om loven oppstiller enkelte unntakstilfeller for tilbudsplikten belyser vi, gjennom rettspraksis, at det kan være problematisk å forholde seg til rekkevidden av unntaksbestemmelsene. Dette forsterkes av tilbudsmyndighetens adgang til å skjønne over «særlige tilfeller» i kombinasjon med Børsklagenemdens adgang til å oppheve tilbudsmyndighetens vedtak. Videre differensierer ikke loven mellom oppkjøp og oppkapitaliseringer, som ofte kan tenkes å ha vidt forskjellige formål. I den forbindelse undersøker vi hvorvidt bindende forhåndsuttalelser kan fungere som en egnet løsning for å adressere den nevnte usikkerheten, og om oppkapitaliseringer burde være, på nærmere vilkår, fritatt tilbudsplikt. Dette undersøker vi ved bruk av teori og gjennom intervjuer av sentrale markedsaktører. Markedsaktørene vi har valgt til intervjuutvalget vårt har mye kunnskap og bred erfaring innen oppgavens tematikk, og har gitt verdifulle innspill til oppgaven. Funnene våre tilsier både at tilbudsplikt ved oppkapitalisering kan fremstå lite hensiktsmessig og nærmest motstridende med de hensyn lovverket ivaretar, og at bindende forhåndsuttalelser tenkelig kan fungere som et virkemiddel i å eliminere all usikkerhet forut for en planlagt transaksjon. Dette fordrer imidlertid at det gjennomføres på en egnet måte. Et slikt system anser vi dessuten å være positivt for dynamikken og aktiviteten på oppkjøpsmarkedet i Norge. Funnene våre vurderes opp mot rettspraksis og dagsaktuelle saker, hvor vi problematiserer utfallet etter dagens regelverk. Oppgaven baserer seg i all hovedsak på selskaper notert på Oslo Børs, men vi berører også Euronext Growth, da vi anser problematikken vi belyser å være aktuell også på denne markedsplassen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectlawen_US
dc.subjectbusinessen_US
dc.subjectforretningsjusen_US
dc.subjectøknomien_US
dc.titleEr reglene om generell tilbudsplikt og tilhørende bestemmelser i verdipapirhandelloven kapittel 6 fornuftig utformet? - En kvalitativ analyse basert på sentrale markedsaktørers erfaringeren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel