Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSunagic, Mirha
dc.contributor.authorTraavik, Laura E. Mercer
dc.date.accessioned2021-09-15T08:57:28Z
dc.date.available2021-09-15T08:57:28Z
dc.date.created2020-06-10T07:17:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2020, 3 81-89.en_US
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777351
dc.description.abstractDenne studien tar utgangspunkt i det norske likestillingsparadokset: Norge omtales ofte som en global leder på likestillingsfronten, samtidig som antallet kvinner i topplederstillinger er påfallende lavt. Det står spesielt dårlig til i næringslivet: Hvorfor har vi fortsatt så få kvinnelige toppledere i denne konteksten? Vi tar sikte på å opparbeide oss en bedre forståelse av denne problemstillingen ved å analysere intervjuer med 13 kvinnelige, norske toppledere fra norsk næringsliv. Med utgangspunkt i sine personlige erfaringer og observasjoner forklarer de lavt kjønnsmangfold i topplederstillinger og kommer med anbefalinger for veien mot bedre likestilling. Våre funn viser at de norske toppledernes forklaringer ofte er knyttet til de stereotypiske, maskuline forventningene til topplederrollen. Kvinner karakteriseres som ikke selvsikre og handlekraftige nok, samt at de tar «feile» valg ved å for eksempel prioritere familie fremfor karriere. Samtidig – noe paradoksalt – stiller flere av topplederne spørsmål ved relevansen av en slik tradisjonell rolleutforming i et moderne samfunn der full likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsarenaer er et viktig mål.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherEconasen_US
dc.titleKvinnelige topplederes forklaringer på manglendelikestilling på toppen av næringsliveten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber81-89en_US
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelseen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.cristin1814661
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel