Show simple item record

dc.contributor.authorRøed, Ida Helen Sigvik
dc.contributor.authorSkikkelstadødegård, Mats Valstad
dc.date.accessioned2019-10-22T13:10:42Z
dc.date.available2019-10-22T13:10:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623767
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er OECDs endringsforslag til de eksisterende internasjonale tilknytnings- og profittfordelingsreglene. Avgjørende for valg av temaet er at det i aller høyeste grad er dagsaktuelt, hvilket bekreftes av det fortsatte internasjonale samarbeidsprosjektet mot uthuling av skattefundamenter og overskuddsflytting (BEPS). Endringsforslagene tar sikte på å tildele en større beskatningsrett til kildestaten, som følge av multinasjonale selskapers evne til å være signifikant involvert i en økonomi uten at dette utløser skatteplikt. Utredningen av forslagene pågår fortsatt, og en ny oppdatering ventes i desember 2019. Innledningsvis belyser vi sentrale organisasjoners arbeid og nasjonale grep i forbindelse med digitaliseringens utfordringer for å kartlegge hvilke tiltak som har blitt innført og hva dette har ledet til. Videre har vi benyttet juridisk metode for å klargjøre nåværende regler, og belyser hvorfor dagens regelverk ikke gir kildestaten beskatningsrett overfor selskaper som kun er digitalt tilstede. Deretter analyser vi endringsforslagene de eksisterende tilknytnings- og profittfordelingsreglene. Avslutningsvis presenterer vi en sammenligning og konkluderer på bakgrunn av dette. Analysen viser at forslagene på hver sin måte har potensial til å utfordre og/eller komplementere det nåværende skattesystemet idet de oppstiller svært aktuelle og viktige faktorer som bør hensyntas ved endring av de eksisterende tilknytningsog profittfordelingsreglene. Vi har imidlertid avdekket flere utfordringer ved forslagene som viser at de på nåværende tidspunkt ikke er tilstrekkelig utarbeidet til å erstatte de eksisterende tilknytnings- og profittfordelingsreglene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectforretningsjusnb_NO
dc.subjectskattnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectbusiness lawnb_NO
dc.subjecttax accountingnb_NO
dc.titleDigitaliseringens skatteutfordringer - En analyse av OECDs endringsforslag til de eksisterende tilknytnings- og profittfordelingsreglenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record