Show simple item record

dc.contributor.authorNarum, Karoline
dc.contributor.authorNielsen, Maria Dalen
dc.date.accessioned2019-10-18T07:41:21Z
dc.date.available2019-10-18T07:41:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623008
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractOppgavens formål er å redegjøre for avgiftsrettslige utfordringer knyttet til nye kontorløsninger. Dette gjør vi for å skape en bedre forståelse av regelverket og problemstillinger som møter co-workingaktører. På bakgrunn av dette er det svært aktuelt å se nærmere på hvordan co-workingsentre skal behandles avgiftsrettslig. Oppbyggingen av co-workingsentre fører til problemer i vurderingen av co-workingaktørens avgiftsmessige status, og hvordan dette påvirker gårdeiers frivillige registrering. Utfordringen er i hovedsakelig om det foreligger utleie av fast eiendom til brukerne av co-workingsenteret, eller om hele eller deler av virksomheten skal ses på som en avgiftspliktig tjeneste. Et viktig moment i vurderingen om det foreligger utleie av fast eiendom ved co-working er om brukerne får eksklusiv rådighet over et leieobjekt i avtaleperioden. Dersom det ikke foreligger utleie av fast eiendom, vil det dreie seg om bruksrett til fast eiendom. Videre tar oppgaven for seg hva som er det vesentlige ved co-working, og om det skal ses på som sammensatte eller separate ytelser. Vi har valgt å dele oppgaven inn i to typetilfeller for å tydeliggjøre forskjellen i den avgiftsmessige behandlingen ved det å ha tilgang på en fast plass eller ikke. Først blir det fokusert på kjernen i et co-workingsenter (medlemskapet) som inkluderer fleksible plasser, noe som ikke gir brukeren en klar eksklusiv rådighet over en gitt plass. Videre vil co-working med fast plass bli drøftet, der vi har tatt utgangspunkt i at brukerne kjøper tilgang til et cellekontor i tillegg til selve medlemskapet. Vi har anvendt det eksisterende lovverket, rettspraksis og avgiftspraksis i drøftelsen av tre mulige avgiftsrettslige utfall for de to typetilfellene; hvorvidt det foreligger utleie av fast eiendom i sin helhet med tjenester som ledd i utleien, om det skal anses som to separate avtaler, eller om co-working i sin helhet er en avgiftspliktig tjeneste.nb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectforretningsjusnb_NO
dc.subjectskattnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectbusiness lawnb_NO
dc.subjecttax accountingnb_NO
dc.titleAvgiftsrettslige utfordringer knyttet til nye kontorløsningernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record