Show simple item record

dc.contributor.authorOnarheim, Benedicte Astor
dc.contributor.authorLofquist, Eric
dc.date.accessioned2019-08-23T16:15:30Z
dc.date.available2019-08-23T16:15:30Z
dc.date.created2019-08-22T15:14:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2019, 22 (2), 77-85.
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610509
dc.description.abstractOvergangen til studier i høyere utdanning, enten som ung eller voksen student, kan oppleves stressende og vanskelig og i verste fall medføre emosjonelle problemer og avslutning av studiet. Nye undersøkelser viser at mer enn 30 prosent av studenter ved høyskoler og universi- teter faller ut av studiet og er særlig sårbare det første året. Sosiale og økonomiske konsekvenser av dette for samfunnet har ført til et skjerpet søkelys på førsteårs- studenters erfaringer og alternative tilnærminger for å dempe denne trenden og faren for tidlig frafall. Interna- sjonalt har tradisjonelle strukturelle og psykologiske tiltak hatt minimal effekt i å redusere frafall det første året, og dagens muligheter for å skape sosiale nettverk dekker ikke sårbare studenters behov. Som en alternativ tilnær- ming fulgte dette aksjonsforskningsprosjektet en selv- valgt gruppe risikoutsatte førsteårsstudenter gjennom et ettårig prosjekt hvor psykodramateknikker ble brukt for å hjelpe studentene med å overleve det krevende første året. Vi fant at psykodramametoden signifikant reduserte det psykiske og emosjonelle stresset hos del- takende studenter, og at teknikkene som ble benyttet, fremmet mulighetene for deltakerne til å bearbeide sine utfordringer og evne til å takle forventninger og presta- sjonskrav ved bruk av mestringsferdigheter. Enda mer overraskende fant vi at arbeid i grupper med bruk av psykodramateknikker skapte en følelse av å tilhøre et sosialt nettverk som ikke var tilgjengelig gjennom tradisjonelle sosiale nettverksaktiviteter. Den økonomiske innsatsen som skal til for å gjennomføre denne typen intervensjon, antas å være minimal i forhold til de betydelige kostnadene frafall medfører for studentene, deres familier og samfunnet for øvrig.
dc.description.abstractDu er ikke alene: Psykodrama kan hjelpe overgangen til høyere utdanning
dc.language.isomis
dc.relation.urihttps://www.magma.no/du-er-ikke-alene-psykodrama-kan-hjelpe-overgangen-til-hoyere-utdanning
dc.titleDu er ikke alene: Psykodrama kan hjelpe overgangen til høyere utdanning
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber77-85
dc.source.volume22
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse
dc.source.issue2
dc.identifier.cristin1718102
cristin.unitcode158,4,0,0
cristin.unitnameInstitutt for ledelse og organisasjon
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record