Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOnarheim, Benedicte Astor
dc.contributor.authorLofquist, Eric
dc.date.accessioned2019-08-23T16:15:30Z
dc.date.available2019-08-23T16:15:30Z
dc.date.created2019-08-22T15:14:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2019, 22 (2), 77-85.
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610509
dc.description.abstractOvergangen til studier i høyere utdanning, enten som ung eller voksen student, kan oppleves stressende og vanskelig og i verste fall medføre emosjonelle problemer og avslutning av studiet. Nye undersøkelser viser at mer enn 30 prosent av studenter ved høyskoler og universi- teter faller ut av studiet og er særlig sårbare det første året. Sosiale og økonomiske konsekvenser av dette for samfunnet har ført til et skjerpet søkelys på førsteårs- studenters erfaringer og alternative tilnærminger for å dempe denne trenden og faren for tidlig frafall. Interna- sjonalt har tradisjonelle strukturelle og psykologiske tiltak hatt minimal effekt i å redusere frafall det første året, og dagens muligheter for å skape sosiale nettverk dekker ikke sårbare studenters behov. Som en alternativ tilnær- ming fulgte dette aksjonsforskningsprosjektet en selv- valgt gruppe risikoutsatte førsteårsstudenter gjennom et ettårig prosjekt hvor psykodramateknikker ble brukt for å hjelpe studentene med å overleve det krevende første året. Vi fant at psykodramametoden signifikant reduserte det psykiske og emosjonelle stresset hos del- takende studenter, og at teknikkene som ble benyttet, fremmet mulighetene for deltakerne til å bearbeide sine utfordringer og evne til å takle forventninger og presta- sjonskrav ved bruk av mestringsferdigheter. Enda mer overraskende fant vi at arbeid i grupper med bruk av psykodramateknikker skapte en følelse av å tilhøre et sosialt nettverk som ikke var tilgjengelig gjennom tradisjonelle sosiale nettverksaktiviteter. Den økonomiske innsatsen som skal til for å gjennomføre denne typen intervensjon, antas å være minimal i forhold til de betydelige kostnadene frafall medfører for studentene, deres familier og samfunnet for øvrig.
dc.description.abstractDu er ikke alene: Psykodrama kan hjelpe overgangen til høyere utdanning
dc.language.isomis
dc.relation.urihttps://www.magma.no/du-er-ikke-alene-psykodrama-kan-hjelpe-overgangen-til-hoyere-utdanning
dc.titleDu er ikke alene: Psykodrama kan hjelpe overgangen til høyere utdanning
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber77-85
dc.source.volume22
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse
dc.source.issue2
dc.identifier.cristin1718102
cristin.unitcode158,4,0,0
cristin.unitnameInstitutt for ledelse og organisasjon
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel