Show simple item record

dc.contributor.authorKuvaas, Bård
dc.date.accessioned2019-08-23T16:14:48Z
dc.date.available2019-08-23T16:14:48Z
dc.date.created2019-08-22T15:20:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2019, 22 (2), 40-45.
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610508
dc.description.abstractDet er i forskningsmessig sammenheng ikke mulig å si noe generelt og samtidig riktig om sammenhengen mellom belønninger og prestasjoner. Både teoretisk og empirisk er egenskaper ved ulike belønningsformer og arbeidsoppgavenes egenart helt avgjørende. I tillegg vil kontekstuelle forhold som ledelse og kultur spille en viktig rolle. Et spesielt viktig skille når det gjelder belønningsformer, er om de belønner individuelle eller kollektive prestasjoner eller resultater. Kollektive belønningsformer har vanligvis til hensikt å motivere til andre typer atferd og holdninger enn det individuelle belønningsformer har. Jeg vil derfor i denne artikkelen avgrense meg til individuell prestasjonsbasert belønning, og starter med å skille mellom tre ulike former som varierer med hensyn til teoretisk forventet incentiveffekt. I den sammenhengen vil jeg også belyse hovedantagelser i ulike teorier om hvordan ulike grader av incentiveffekt kan påvirke motivasjon og derigjennom prestasjoner eller resultater. Deretter vil jeg analysere ulike metaanalyser og forklare funnene i disse opp mot ulike teorier, og vise hvorfor konklusjonene til Bragelien (2018) i en tidligere artikkel i Magma bør nyanseres og revurderes.
dc.description.abstractIndividuell prestasjonsbasert belønning, motivasjon og prestasjoner
dc.language.isomis
dc.relation.urihttps://www.magma.no/individuell-prestasjonsbasert-belonning-motivasjon-og-prestasjoner
dc.titleIndividuell prestasjonsbasert belønning, motivasjon og prestasjoner
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber40-45
dc.source.volume22
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse
dc.source.issue2
dc.identifier.cristin1718103
cristin.unitcode158,4,0,0
cristin.unitnameInstitutt for ledelse og organisasjon
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record