Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSletbak, Lisen
dc.contributor.authorMarstrander, Veronica
dc.date.accessioned2019-01-11T09:06:45Z
dc.date.available2019-01-11T09:06:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580286
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler skatt i forbindelse med eiendomstransaksjoner. Oppgaven er avgrenset mot transaksjoner i næring, og omhandler derfor ikke transaksjoner mellom privatpersoner. Oppgaven undersøker de positive og negative konsekvensene ved en eventuell lovendring tilsvarende den svenske utredningen SOU 2017:27. Utkastet til lovforslaget går ut på å likestille de skattemessige konsekvensene ved direkte salg av eiendom og salg av eiendom gjennom SPV (Single Purpose Vehicle). En vanlig eiendomstransaksjon tar utgangspunkt i et direkte salg, hvor det påløper gevinstbeskatning for selger og dokumentavgift for kjøper. Etter innføringen av fritaksmetoden har det blitt skattemessig gunstig å foreta salg av SPV ved eiendomstransaksjoner. Ved bruk av denne transaksjonsmetoden påløper det ikke gevinstbeskatning og dokumentavgift. SOU 2017:27 tar for seg muligheter for å endre dette og likestille transaksjonsmetodene for å oppnå symmetri i forbindelse med eiendomstransaksjoner. Oppgaven er delt inn i fire deler. Innledningsvis presenterer vi bakgrunnen for oppgaven, oppgavens problemstilling, forskningsmetode og eiendomsbransjen i Norden. I del I gjennomgås dagens skattesystemer i forbindelse med en eiendomstransaksjon i Norge. Del II omhandler situasjonen i Sverige, SOU 2017:27, hvordan utvalget ønsker å implementere de foreslåtte endringene, internasjonal praksis, samt tilbakemeldinger på utredningen fra aktører i privat og offentlig sektor i Sverige. I del III presenterer vi våre vurderinger i forhold til en eventuell lovendring, vår konklusjon og forslag til videre arbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectforretningsjusnb_NO
dc.subjectskattnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectbusiness lawnb_NO
dc.subjecttaxnb_NO
dc.subjectaccountingnb_NO
dc.titleSkatt og dokumentavgift ved avhendelse av eiendom : En analyse av konsekvenser og utfordringer ved en lovendring tilsvarende SOU 2017:27 i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel