Show simple item record

dc.date.accessioned2019-01-10T12:04:21Z
dc.date.available2019-01-10T12:04:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580185
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractOppgaven gir en gjennomgang av det teoretiske bakteppet og eksisterende forskningslitteratur. Videre bruker oppgaven deskriptiv analyse og regresjon i et forsøk på å tegne et bilde av innregnede nedskrivninger i goodwill på Oslo Børs i perioden 2009 til 2017. Teorigjennomgangen viser at området er komplekst, krever høy kompetanse og et stort innslag av skjønnsmessige vurderinger. Vi ser også at emnet er gjenstand for omfattende diskusjoner og at standardsettende organ sliter med å finne en optimal løsning som er både forståelig for brukerne, håndterbar for regnskapsprodusentene og gir rettidige nedskrivninger. Eksisterende forskning finner i varierende grad støtte for at nedskrivninger under tidligere og gjeldende regulering ikke er rettidige, og at ledelsen tenderer til å handle opportunistisk. Den kvantitative delen av oppgaven finner en tendens til relativt sett økende balanseførte verdier av goodwill, og at det er liten sammenheng mellom indikatorer på økonomisk verdifall og regnskapsmessig innregning av verdifall i goodwill (nedskrivning). Det er også en tydelig og signifikant sammenheng mellom nedskrivninger i et år og nedskrivninger i påfølgende år. Regresjonsanalysen finner en signifikant negativ sammenheng mellom avkastning de siste 12 mnd før annonsering av nedskrivning og ingen sammenheng i perioden 12 mnd etter. Disse funnene støtter i noen grad de alternative hypotesene om at nedskrivninger ikke er rettidige og skjer i rett omfang.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.title“For lite, for sent? : En studie av innregnede verdifall i goodwill på Oslo Børs i perioden 2009 til 2017nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record