Show simple item record

dc.contributor.authorAagaard, Toril
dc.contributor.authorLund, Andreas
dc.contributor.authorRamberg, Kirsti Rye
dc.contributor.authorSwanberg, Anne Berit
dc.date.accessioned2019-01-09T11:42:39Z
dc.date.available2019-01-09T11:42:39Z
dc.date.created2018-12-18T17:00:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationUNIPED. 2018, 289-303.
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579921
dc.description.abstractI denne studien har vi analysert 22 av de totalt 91 innspillene som ble sendt til ministeren i forbindelse med utformingen av Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017). Vi undersøker i hvilken grad og på hvilke måter innspillene og Meld. St. 16 kobler digitalisering og utdanningskvalitet. En tematisk analyse viser at det er stor enighet både blant de ulike aktørene og departementet om at digitalisering kan bidra til å fremme utdanningskvalitet. Digitalisering antas å kunne styrke profesjonsrelevans, studentaktivitet og gjøre det mulig å tilby helhetlige utdanningsprogram på tvers av campuser. Studien indikerer også at fagansatte trenger mer kompetanse og institusjonene trenger nasjonale støttestrukturer for å kunne realisere potensialene. I Meld. St. 16 kommer et forskningsforankret teknologisyn med epistemologiske implikasjoner tydelig til uttrykk, mens forfatterne av innspillene snarere viser til policydokumenter i sin argumentasjon. Påfallende er det også at institusjonenes utdanningsledelse tydelig ansvarliggjøres for utviklingen i Meld. St. 16, mens institusjonsledelse sjelden er tematisert i innspillene. Når sektoren skal realisere ambisjonene som formuleres i både Meld. St. 16 og innspillene, fordrer det kunnskap og enighet om hva som er hensiktsmessig rollefordeling mellom myndighets-, institusjons- og interaksjonsnivå.
dc.language.isomis
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.titleSammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill.
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber289-303
dc.source.journalUNIPED
dc.identifier.doi10.18261/ISSN.1893-8981-2018-03-09
dc.identifier.cristin1645184
cristin.unitcode158,4,0,0
cristin.unitnameInstitutt for ledelse og organisasjon
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record