Show simple item record

dc.contributor.authorBhatti, Naila Farid
dc.date.accessioned2019-01-09T08:27:57Z
dc.date.available2019-01-09T08:27:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579827
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen bygger på Finansdepartementets forslag om endringer i rentebegrensningsregelen sendt på høring den 4. mai 2017. Forslaget kom på bakgrunn av anbefalinger om «best practice approach» i OECDs BEPS-prosjekt, regler implementert av andre EU og EØS-stater og krav stilt av EFTAs overvåkningsorgan ESA til Finansdepartementet. Forfatter begynner med å introdusere det nye lovforslaget, særlig foreslåtte unntaksregler i rentebegrensningsregelen, for så å ta en gjennomgående visualisering av hva de nye endringene vil innebære for grenseoverskridende virksomheter. Den kontroversielle utformingen av unntaksregel 2 fritar i utgangspunktet alle rent norske konsern fra rentebegrensningsregelens virkninger, og danner utgangspunktet for analysene i masteravhandlingens hoveddel. I oppgavens hoveddel analyserer undertegnede lovforslagets forhold til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Det vurderes om lovforslaget virker diskriminerende og restriktivt overfor flernasjonale konsern, og om den negative behandlingen kan rettferdiggjøres i tvingende allmenne hensyn. Forfatter avdekker at foreslåtte unntaksregler utgjør en diskriminering så vel som en restriksjon på etableringsadgangen til grenseoverskridende virksomheter, og selv om restriksjonen kan rettferdiggjøres i hensynet til å forhindre skatteomgåelse og opprettholdelse av balansert fordeling av beskatningsmyndighet mellom EØSstater, går regelen lenger enn hva som er nødvendig for å oppnå disse formål. Konklusjonen som trekkes er dermed at foreslåtte unntaksregler i rentebegrensningsregelen er traktatstridige. Avslutningsvis presenteres det et kort forslag til mulig utforming av rentebegrensningsregelen som vil være forenlig med EØS-avtalen og anbefalingene til OECD. Det foreslås at unntaksregel 2 bør forkastes for å unngå traktatstrid. Unntaksregel 1 på sin side er i tråd med både OECDs BEPS forslag og unntaksregler implementert av andre nabostater og bør dermed implementeres etter noen små korreksjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectforretningsjusnb_NO
dc.subjectskattnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectbusiness lawnb_NO
dc.titleEndringer i rentebegrensningsregelen - Særlig om foreslåtte unntaksregler og forholdet til EØS-avtalennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record