Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJust, Marielle Pertold
dc.contributor.authorShen, Li
dc.date.accessioned2019-01-07T15:10:09Z
dc.date.available2019-01-07T15:10:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579534
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI 2014 sendte Norsk RegnskapsStiftelse ut et høringsutkast til en ny regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs, innenfor rammen av dagens gjeldende regnskapslov. Formålet med vår studie har vært å analysere forskjeller mellom IFRS for SMEs «as-is», GRS og ny NRS, begrenset til temaet nedskrivninger. Vi har i løpet av studien gjennomført en kritisk analyse av ny NRS innenfor vårt tema, og kommer i konklusjonen frem til at vi er positive til ny NRS, gitt at den oppfattes som mer rettslig bindende enn dagens standarder utgitt av Norsk RegnskapsStiftelse. Vi kommer også med forslag til forbedringer innenfor ny NRS. For å svare på studiens forskningsspørsmål har vi gjennomgått regelverkene IFRS for SMEs og GRS med tilhørende forarbeider, høringsutkastet til ny NRS, fagartikler, intervjuer og relevante bøker. Gjennomgang av litteratur og gjennomførte intervjuer tilsier at en overgang til ny NRS innenfor temaet nedskrivninger ikke nødvendigvis innebærer store forskjeller for regnskapsprodusentene. Masteroppgaven består av seks kapitler, hvor vi i oppgavens første kapittel starter med å gjennomgå innledning, problemstilling og avgrensning av oppgaven. Kapittel to tar kort for seg hvilke metoder som foreligger og hvilke metoder vi har benyttet for å besvare oppgavens problemstilling. Kapittel tre er en generell gjennomgang av IFRS for SMEs, GRS og ny NRS, hvor vi i tillegg drøfter spørsmålet om rettslig bindende. Kapittel fire er en gjennomgang av nedskrivningsprosessen basert på IFRS for SMEs, GRS og ny NRS. Kapittel fem er en kritisk analyse av ny NRS. Oppgavens siste kapittel, kapittel seks, inneholder oppsummering og konklusjon på vårt syn om ny NRS innenfor temaet nedskrivninger. Våre funn viser at det foreligger forbedringspotensial knyttet til veiledningen og presiseringer på noen punkter innenfor nedskrivningsdelen av ny NRS. På sikt mener vi IFRS for SMEs «as-is» bør implementeres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleNedskrivninger : En sammenlignende studie av IFRS for SMEs, GRS og ny NRSnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel