Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSvenningsen, Kine
dc.date.accessioned2019-01-04T09:44:00Z
dc.date.available2019-01-04T09:44:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579133
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om det nye lovforslaget til en generell omgåelsesnorm. Omgåelsesnormen er i skrivende stund fortsatt ulovfestet i Norge. Det er flere utfordringer knyttet til lovfesting, og det er stor usikkerhet i næringsliv og fagmiljøer om hvilke effekter og konsekvenser en eventuell innføring av lovforslaget vil ha. Temaet er således svært dagsaktuelt, og det er knyttet stor spenning til hvordan saken vil utvikle seg videre. I oppgaven er det først utført en drøfting av relevante problemstillinger og utfordringer knyttet til lovforslaget. Deretter blir lovforslaget grundig utprøvd og anvendt på en velkjent omgåelsessak. Oppgaven illustrerer noen svakheter og mangler ved lovforslaget, men også at lovteksten samlet sett fungerer godt når det kommer til anvendelse. Det er vanskelig å si noe definitivt om hvorvidt terskelen for gjennomskjæring er senket eller ikke basert på én dom. Oppgaven gir likevel grunn til å tro at lovforslaget, dersom det blir vedtatt, ikke vil ramme så hardt som næringslivet har ytret bekymring for.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleForenkling eller forvirring? : En analyse av NOU 2016:5 og dens implikasjoner for den generelle rettstilstanden og fisjonssalgnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel