Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSimenstad, Karl
dc.contributor.authorFjeld, Jim Daniel
dc.date.accessioned2019-01-02T14:28:24Z
dc.date.available2019-01-02T14:28:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578817
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractRegnskap og revisjonsbransjen er en bransje der digitaliseringen allerede har medført endringer, og er ventet å medføre store endringer fremover. Årsaken til dette er at mange av arbeidsoppgavene innenfor regnskap og revisjon av natur er oppgaver som datamaskiner kan automatisere og løse, da de inneholder høyt volum av repetitive prosesser. En av de nye teknologiene som har oppstått, og som er en del av digitaliseringen, er Blockchain-teknologien. Denne teknologien har et stort potensial innenfor flere bransjer, denne oppgaven vil fokusere på mulighetene innenfor regnskap og revisjonsbransjen. Oppgaven vil undersøke hvilke konsekvenser bruk av Blockchain-teknologi vil få innenfor regnskap og revisjon. Videre vil oppgaven forsøke å skape innsikt og forståelse i teknologien, da inntrykket er at dette er en teknologi som for mange er ny og vanskelig å forstå. Oppgaven er hovedsakelig basert på kvalitativ forskning med et innslag av kvantitativ forskning. Den kvalitative forskningen tar utgangspunkt i dybdeintervjuer med personer som innehar kunnskap og interesse for Blockchainteknologi og regnskap og revisjon. Gjennom intervjuene vil oppgaven også undersøke hvordan selskaper innenfor regnskap og revisjon forholder seg til Blockchain-teknologien. Den kvantitative forskningen inneholder en spørreundersøkelse som er sendt ut til regnskap og revisjonsselskaper, for å kartlegge ulike forståelser av denne teknologien innenfor bransjen. Egenskapene Blockchain-teknologien innehar gjør at teknologien har ett stort potensial for å bli benyttet innenfor regnskap og revisjonsbransjen. Dybdeintervjuene og litteraturen viser at noen av de tjenestene som regnskapsfører og revisor utfører vil kunne forenkles og effektiviseres dersom Blockchain-teknologien benyttes. Etter hvert som teknologien blir mer moden er det sannsynlig at flere vil ta den i bruk på forskjellige områder. Ikke minst kan teknologien benyttes innenfor regnskap og revisjonsbransjen fremover.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleKonsekvenser av Blockchain-teknologi innenfor regnskap og revisjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel