Show simple item record

dc.contributor.authorNguyen, Elisabeth
dc.date.accessioned2018-12-20T08:31:44Z
dc.date.available2018-12-20T08:31:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578421
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å belyse revisors rolle ved forutsetningen om fortsatt drift og selskapets forsvarlige egenkapital. Problemstillingen for oppgaven er følgende: Hvilken rolle har revisor i forbindelse med vurderingen om fortsatt drift og forsvarlig egenkapital? For å komme fram til dette har det først vært nødvendig å belyse styrets og ledelsens ansvar og plikter til ovennevnte tema. Det er styret og ledelsen som skal avlegge regnskapet, og revisors oppgave er å foreta en uavhengig og selvstendig kontroll på at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske situasjon. I første del av oppgaven blir det en gjennomgang av teori, herunder grunnlaget for konkurs, styrets og ledelsens ansvar og plikter, og til slutt revisors oppgaver og plikter i henhold til fortsatt drift og forsvarlig egenkapital. For at et selskap skal kunne begjære seg konkurs er det to vilkår som må være til stede. Selskapet må være både illikvid og insuffisient. Som selskapets øverste organ har styret et ansvar for å forvalte selskapets kapital på en best mulig måte. Aksjelovene regulerer styrets handleplikt i forbindelse med forvaltningsansvaret. Styret må samtidig foreta en vurdering for om forutsetningen om fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av regnskapet. Forutsetningen om fortsatt drift ligger stort sett til rette dersom virksomheten er stabil og har gode økonomiske utsikter, samt at næringslivet generelt ikke opplever økonomiske nedgangstider. Videre skal revisor vurdere om styrets vurdering er basert på riktig grunnlag, eller om det foreligger vesentlig usikkerhet. Styret og revisor har dermed grunnleggende forskjellige funksjoner. For å få en nærmere forståelse om hvilken rolle revisor har til tema, har det blitt utført to dybdeintervjuer. Intervjuobjektene er henholdsvis med revisorer fra fra et stort og et mellomstort selskapBegge intervjuobjektene har relativt lik tilnærming ved vurderingen om fortsatt drift, og foretar ytterligere revisjonshandlinger dersom det avdekkes eller oppstår forhold eller hendelser som kan føre til vesentlig usikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleRevisors rolle ved vurderingen om fortsatt driftnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record