Show simple item record

dc.contributor.authorRayamajhi, Dagrun Brox
dc.contributor.authorIqbal, Daniyal
dc.date.accessioned2018-12-19T12:35:00Z
dc.date.available2018-12-19T12:35:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578328
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å belyse muligheter og utfordringer revisorer vil stå overfor ved å ta i bruk Big Data-analyser til innhenting av revisjonsbevis. Studien er av predikativ karakter ved at den tar for seg forventninger om muligheter og utfordringer revisorer i Norge ser for seg ved å ta i bruk Big Data-analyser. Datainnsamling er foretatt ved bruk av dybdeintervjuer av oppdragsansvarlige revisorer, senior managere og fagpersoner innen revisjon, i tillegg til personer med erfaring fra digitalisering av revisjon. For å få en mer konkret og praktisk vinkling på studien, er det inkludert et caseeksempel ved datainnsamlingen. Big Data-analyser har potensialet til å endre revisjonsbransjen, og det er knyttet forventninger til at dette kan bidra med å forbedre både effektiviteten og revisjonskvaliteten, samt gi analyser og annet av verdi tilbake til kunden. Samtidig gir ikke standardverket noen veiledning på hvordan revisorer kan benytte Big Data-analyser i revisjonen, og det hersker usikkerhet blant revisorer om hvordan bruk av Big Data-analyser forholder seg til revisjonsmetodikken. Funnene i studien indikerer at det ikke foreligger formelle begrensninger for å ta Big Data-analyser i bruk til å innhente revisjonsbevis, så lenge revisorer kan forsvare at metodikken ligger innenfor god revisjonsskikk. Videre tyder studien på at det foreligger flere forutsetninger som må være tilstede for at Big Data-analyser skal bli tatt i bruk. Dette er i grove trekk knyttet til utfordringer relatert til datafangsten, standardverket og forhold hos kunden. Dersom forutsetningene er til stede, indikerer studien at det er mulig å gjennomføre Big Data-analyser ved avstemming mot eksterne kilder eller med fokus på transaksjonsflyt, som alene eller sammen med ytterligere handlinger kan gi tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis på en effektiv måte, og også bedre revisjonskvaliteten, men det må identifiseres i hvilke tilfeller og for hvilke revisjonsområder Big Data-analyser vil være hensiktsmessig og effektivt. Dersom Big Data-analyser tas i bruk på en effektiv måte, tyder studien på at dette kan medføre muligheter til å levere en mer relevant tjeneste til revisjonsklientene. Videre vil dette kunne medføre effekter på bransjen som både kan kategoriseres som muligheter, blant annet knyttet til å tilby mer ettertraktede arbeidsoppgaver, og utfordringer, blant annet knyttet til revisorenes kompetanse på områder og inndekking av utviklingskostnader.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleHvilke muligheter og utfordringer vil revisor stå overfor ved å ta i bruk Big Data-analyser til innhenting av revisjonsbevis?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record