Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLundsrud, Frida Karoline
dc.contributor.authorBrække, Emilie Marie
dc.date.accessioned2018-12-13T13:49:44Z
dc.date.available2018-12-13T13:49:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2577631
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Etter at EY valgte å trekke seg som Norske Skogs revisor i 2017, ble vår interesse for revisors fratreden vekket. Revisors fratreden er et tema det er gjort få norske studier på, men det finnes en del utenlandske studier på dette. Det er derfor interessant å se om forhold som er avdekket i utlandet også gjelder for norske foretak. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt det finnes en sammenheng mellom økonomiske forhold hos foretak og revisors fratreden, i tillegg til å undersøke om selskapets revisjonsberetning endrer seg etter fratreden og om størrelsen til ny revisor har betydning. For å undersøke sammenhengene har vi innhentet data for foretak med fratredelse i tidsperioden 2005-2015, utført statistiske analyser og sett på tidligere studier. For å spesifiser vårt utvalg har vi valgt å kun se på foretak som ikke er av en slik størrelse at de kan unnlate revisjon etter aksjelovens bestemmelser. Ved hjelp av logistisk regresjon undersøkes blant annet om likviditetsgrad, gjeldsgrad og resultatgrad har en positiv eller negativ sammenheng på revisors fratreden. Logistisk regresjon har også blitt brukt til å undersøke om det er en sammenheng mellom revisjonsberetningen avgitt året etter fratreden og revisjonsberetningen avgitt samme året som fratreden. Det er også undersøkt sammenhengen mellom påtagende revisor og revisjonsberetning i en logistisk regresjon. Fratreden, modifisert revisjonsberetning og påtagende revisor er benyttet som avhengige variabler i regresjonene. Resultatene av regresjonsanalysene og hypotesetesting viser at det er en sammenheng mellom revisors fratreden og likviditeten i selskapet. Videre viser resultatene at revisjonsberetningene blir bedre året etter fratreden, og om den påtagende revisoren er «Big N» eller «ikke Big N» påvirker type revisjonsberetning året etter fratreden og revisjonshonoraret. Det er avdekket indikasjoner på at «Big N» revisorene tar seg bedre betalt og avgir bedre beretninger enn «ikke Big N» revisorer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleRevisors fratredennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel