Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaug, Borgar
dc.contributor.authorLarsen, Elias Kosmo
dc.date.accessioned2018-12-13T11:32:25Z
dc.date.available2018-12-13T11:32:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2577573
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDe fem store revisjonsselskapene i Norge fremstår utad like. Vi har i denne masteroppgaven gjort en undersøkelse på om det foreligger risikoforskjeller i klientporteføljene til revisjonsselskapene. Risiko er et begrep som omfatter mange områder i revisors sammenheng. Vi har definert risiko gjennom tre ulike mål, som er z-score, likviditetsgrad og gjeldsgrad. Vi har også tatt for oss mer detaljerte grafiske forskjeller over klientsammensetningene, samt til slutt sett på om det er en sammenheng mellom revisjonshonorar og risikomålene vi har benyttet. Vi har gjort undersøkelsen på bakgrunn to datauttrekk som strekker seg fra perioden 2005 til 2016. Dette har gitt oss mulighet til analysere på et lengre historisk perspektiv. Undersøkelsen er utført på samtlige aksjeselskap som har hatt revisjon løpet av perioden. Analysene er i hovedsak gjort på bakgrunn av regresjonsmodeller, der variabler som er benyttet i modellene er basert på regnskapsinformasjonen tilgjengelig. Ved å skille risikoen fra hvert selskap har vi benyttet en regresjonsligning der den avhengige variabelen for risiko måles for hvert revisjonsselskap, hensyntatt andre kontrollvariabler som kan ha en påvirkning på risiko. Valget av variabler er inspirert av eksisterende litteratur som i hovedsak er knyttet til revisjonshonorar. Vi har ikke funnet tidligere studier som tar for seg risikoforskjeller blant revisjonsselskap, og denne studien vil dermed være den første av sitt slag. Funnene av analysene viser at porteføljene til de fem store er statistisk ulike, når vi måler for risiko. I det ene utvalget er forskjellene minimale, mens det er tydeligere forskjeller i det andre utvalget. Her er det BDO og KPMG som skiller seg ut med lavest risiko. Når vi har målt for ulikheter i klientsammensetningen har vi ikke klart å finne klare forskjeller mellom selskapene, sett bort fra andel kunder som har valgt frivillig revisjon. Her skilte BDO sin portefølje seg ut som langt større enn de øvrige fire. Vi fant også at risiko har en sammenheng med størrelsen på revisjonshonoraret, dog med motsatt effekt enn forventet for z-score.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleForskjeller i kundeporteføljene til de store revisjonsselskapene i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel