Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFrydenlund, Jonas
dc.contributor.authorMadsen, Dag Øivind
dc.contributor.authorStenheim, Tonny
dc.contributor.authorGrønseth, Bjørn Ove
dc.date.accessioned2018-08-27T07:54:05Z
dc.date.available2018-08-27T07:54:05Z
dc.date.created2017-10-29T05:04:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBeta. 2018, 32 (1), 100-126.nb_NO
dc.identifier.issn0801-3322
dc.identifier.issn1504-3134
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559373
dc.description.abstractI de senere årene har prestasjonsmåling kommet i fokus, og særlig ikke-finansielle nøkkeltall og såkalt balansert målstyring har blitt stadig viktigere. I denne studien ser vi nærmere på bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter. Resultatene viser at bedriftene måler både finansiell og ikke-finansiell informasjon. Ansattrelaterte og finansielle mål er de to mest brukte kategoriene prestasjonsmål. Selv om det er ulik grad av viktighet blant prestasjonsmålene, er alle perspektivene i balansert målstyring representert blant de mest brukte prestasjonsmålene. Studien viser også at bedrifter som bruker balansert målstyring, ikke er de bedriftene som har fokus på de ikke-finansielle prestasjonsmålene, noe som indikerer at utstrakt bruk av prestasjonsmål er uavhengig av om bedriften bruker balansert målstyring. Resultatene tyder på at bedrifter som opplever usikkerhet i omgivelsene eller bruker elementer av Just-in-Time, bruker et bredt spekter av prestasjonsmål. Under de andre betingelsene er man mer selektiv i valg av prestasjonsmål. For eksempel vil valg av prestasjonsmål i forbindelse med strategi avhenge av hvordan bedriften forsøker å differensiere seg. Resultatene tyder også på at norske produksjonsbedrifter har en tendens til å ha en sentralisert beslutningsstruktur, men at dette avhenger noe av de andre betingelsene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/beta/2018/01/bruk_av_ikke-finansiell_prestasjonsmaaling_i_norske_produksj
dc.titleBruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifternb_NO
dc.title.alternativeBruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifternb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionacceptedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Sosiologi: 220nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Sociology: 220nb_NO
dc.source.pagenumber100-126nb_NO
dc.source.volume32nb_NO
dc.source.journalBetanb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-3134-2018-01-06
dc.identifier.cristin1508612
dc.description.localcode1, Forfatterversjonnb_NO
cristin.unitcode158,13,0,0
cristin.unitnameInstitutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel