Show simple item record

dc.contributor.authorColbjørnsen, Tom
dc.contributor.authorKnudsen, Knud
dc.date.accessioned2018-08-17T07:22:28Z
dc.date.available2018-08-17T07:22:28Z
dc.date.created2018-06-06T12:29:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTidsskrift for samfunnsforskning. 2018, 59 (2), 131-156.nb_NO
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn1504-291x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558348
dc.description.abstractI denne artikkelen undersøkes hvordan mannlige og kvinnelige lederes karrierer preges av stiavhengighet, ulike karrieredrivere og generasjonsforskjeller. Analysen er dels basert på paneldata fra AFFs lederundersøkelser, og følger et representativt utvalg av norske ledere i midtfasen av deres karrierer mellom 1999 og 2011. Funnene viser at menn starter på et høyere stillingsnivå og investerer mer tid i lederjobben, men at kvinner som blir stående i lederkarrieren, siden kan lykkes med å ta igjen noe av menns forsprang. Høy utdanning og jobb i privat sektor er viktige karrieredrivere for kvinner, mens det for menn tilsynelatende handler om å komme godt ut i starten og være villig til å jobbe lange dager. Kvinnelige ledere som befant seg tidlig i karrieren i 2011, hadde et mer gunstig utgangspunkt for videre karriere enn de som startet ut tolv år tidligere. Artikkelen viser hvordan panel- og kohortanalyse kan utvide forståelsen av menns og kvinners karriereløp, og peker avslutningsvis på hvordan slike tilnærminger kan utvikles videre.nb_NO
dc.description.abstractOn the way. Men’s and women’s managerial careers in Norway This article analyzes how men’s and women’s careers are influenced by path dependence, different career determinants, and generation gaps. The analysis is based on panel data from AFF’s leadership surveys, and follows a representative sample of Norwegian managers in the middle phase of their careers between 1999 and 2011. The data shows that male managers start their careers in higher managerial positions and invest longer hours in their jobs than their female colleagues. Women who are careerists do succeed, however, in reducing some of men’s advantage later on. Higher education and jobs in private Sector firms are significant determinants of women’s chances for reaching a top management position. For male managers it is seemingly more important to start their careers at high levels, and to invest in future promotion opportunities by working long hours. Young female managers at the outset of their careers in 2011 started in higher positions than those at the same age twelve years earlier. The article demonstrates how panel analysis and cohort analysis may bring new insights into men’s and women’s career trajectories, and concludes by suggesting how such approaches may be further developed in future research.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.titleUnderveis: Menns og kvinners lederkarrierernb_NO
dc.title.alternativeOn the way. Men's and women's managerial careers in Norwaynb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber131-156nb_NO
dc.source.volume59nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskningnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-01
dc.identifier.cristin1589412
dc.description.localcode1, OAnb_NO
cristin.unitcode158,4,0,0
cristin.unitnameInstitutt for ledelse og organisasjon
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record