Show simple item record

dc.contributor.authorMatthiesen, Stig Berge
dc.contributor.authorWilberg, Erik
dc.date.accessioned2018-03-19T13:28:57Z
dc.date.available2018-03-19T13:28:57Z
dc.date.created2018-02-28T10:53:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMagma, 2018, 21(2), 32-43.nb_NO
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.issn1500-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2491068
dc.descriptionVersjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.nonb_NO
dc.description.abstractMediebransjen er i stor endring. Dette er noe lederne i mediehusene kjenner på, ikke minst redaktørene. Kan all turbulensen rundt endring slite slik på redaktørene at de vurderer stillingen sin? Denne artikkelen tar opp nettopp dette emnet, turnover blant redaktører. Et spørreskjema gikk digitalt ut til samtlige medlemmer av Norsk Redaktørforening i 2016. Vi fikk inn 205 svar på undersøkelsen. Turnover, den avhengige variabel, ble kartlagt i form av turnover-intensjon. Resultatene viser en høy grad av jobbtilfredshet hos redaktørene, men at denne er under press gjennom jobbusikkerhet og rollekonflikter. Resultatene viser også at yngre redaktører har større sannsynlighet for å ville slutte i jobben. Det er ingen forskjell på kjønn. Endringer i organisasjonen (antall endringer, endringstrykk) korrelerte positivt med planer om å slutte i jobben. En SEM-modell med god tilpasning viste at turnover i sterkest grad ble predikert av jobbtilfredshet (negativ sammenheng), og at det var klare positive sammenhenger med rollekonflikt og jobbusikkerhet. Det ble skilt mellom to former for jobbusikkerhet: kvantitativ (frykt for å miste jobben) og kvalitativ (engstelse for endringer innad i jobben), som begge predikerte turnover blant norske redaktører. Økt turnover blant redaktørene fremover kan, dersom turnover er av dysfunksjonell type der man sliter med å erstatte kompetansen, resultere i redusert samlet kompetanse i mediebedriftene og redusert kvalitet på for eksempel aviser og produkter på digitale plattformer.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherFagbokforlaget i samarbeid med Econanb_NO
dc.titleRedaktører og endringstrykk: Om koblingen mellom arbeidsmiljø, omstillinger og gjennomtrekknb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber32-43nb_NO
dc.source.volume21nb_NO
dc.source.journalMagmanb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.cristin1569357
dc.description.localcode1, OAnb_NO
cristin.unitcode158,4,0,0
cristin.unitcode158,8,0,0
cristin.unitnameInstitutt for ledelse og organisasjon
cristin.unitnameInstitutt for strategi
cristin.ispublishedfalse
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record