Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHauge, Cecilia Diaz
dc.contributor.authorPedersen, Rebecca
dc.date.accessioned2018-02-19T09:03:45Z
dc.date.available2018-02-19T09:03:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485551
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractOppgavens mål er å tydeliggjøre avgiftsreglementet knyttet til hotellbransjen. Videre ønsker vi å komme med konstruktive diskusjoner og forslag rundt en mulig avgiftsinnføring på utleie gjennom delingsøkonomitjenesten Airbnb. Oppgavens innledende kapitler presenterer tema i korte trekk, gir en kortfattet innføring i juridisk metode, samt legger frem oppgavens struktur. Hoveddelen er tredelt, og omfatter kapittel 3, 4 og 5. Først presenteres hotellbransjens utfordringer knyttet til dens mangesidige virksomhet. En del av problemstillingene falt bort ved lovendringen i 2006. Lovendringen innførte merverdiavgift på hotellvirksomhet og lignede virksomheter. Som en konsekvens av at utleie av rom i hotellvirksomhet nå var en del av avgiftsområdet, ble fordeling av inngående merverdiavgift forenklet. Bransjen har fremdeles utfordringer knyttet til ytelser som er fritatt eller unntatt fra merverdiavgift, som for eksempel tilgang til svømmebasseng og trimrom. Utfordringene blir diskutert og det blir fremlagt forslag til ytterligere forenklinger av regelverket. Det blir videre presentert ulike, mer særegne, hotelløsninger. Diskusjonen i denne delen omfatter i stor grad hva som kreves for å kunne defineres som enten hotellvirksomhet eller lignende virksomhet, og dermed falle inn under merverdiavgiftslovens § 5-5 første ledd bokstav a. Myndighetene har gitt ut flere uttalelser på området, men det er likevel gråsoner som bør diskuteres ytterligere. P-hotell er et godt eksempel, hvor det tilbys minimalt med serviceytelser, men som i følge myndighetene omfattes av paragrafen. Denne diskusjonen er tett linket opp mot fremleggelsen av utfordringene presentert i siste del, som omhandler utleie gjennom Airbnb. Økt aktivitet i delingsøkonomien har ikke ført til at avgiftssystemet har klart å tilpasse seg fullt ut. Den nye forretningsmodellen har ført med seg nye tjenester som i noen tilfeller konkurrerer direkte med tradisjonelle bransjer, men likevel ikke omfattes av samme lovverk. Basert på vår Airbnb analyse ser vi tydelig at det finnes gråsoner som både kan virke forvirrende, samtidig som de skaper konkurransevridning i disfavør hotellnæringen. Aktuelle problemstillinger og scenarier blir lagt frem og diskutert. Videre fremlegges det forslag til hvordan myndigheten kan inkludere Airbnb i avgiftsreglementet. Avslutningsvis presenterer vi oppgavens konklusjon. Oppgavens funn og mest sentrale problemstillinger blir lagt frem. Mest sentralt er hotellbransjens utfordringer rundt tilbud av tjenester utenfor merverdiavgiftsområdet, definisjonsbegrepet knyttet til særegne hotelløsninger, samt en potensiell heving av beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret og mulig innføring av turistskatt.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherBI Norwegian Business Schoolnb_NO
dc.subjectforretningsjusnb_NO
dc.subjectskattnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectbusiness lawnb_NO
dc.subjecttaxnb_NO
dc.subjectaccountingnb_NO
dc.titleMerverdiavgift : problemstillinger og tilpasningsmuligheter for hotell og utleie gjennom Airbnbnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel