Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Cecilie
dc.contributor.authorVestvik, Trine Elise Throndsen
dc.date.accessioned2017-12-12T13:18:06Z
dc.date.available2017-12-12T13:18:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2470795
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven har vært å utarbeide et rammeverk for vurdering av granskingsrapporter ved hjelp av kriterier fra tidligere litteratur og intervjuer.. Vi har brukt en kvalitativ metode for å kunne svare på vår problemstilling. Våre primærdata er intervjuer med fagpersoner på området, som har gitt oss god innsikt i temaet og vi har fått mange nyttig innspill. Rammeverket er benyttet for å vurdere granskingsrapporten til Deloitte i forbindelse med VimpelCom saken i Telenor. Intervjuene har vi videre brukt i diskusjon og analysedelen av oppgaven. Intervjuobjektene viser at granskere arbeider på forskjellige måter og har ulike synspunkter på hva som skal vektlegges. Samtidig er det noen grunnleggende momenter som alle mener må inkluderes i en rapport. Ut i fra intervjuene og tidligere litteratur har vi samlet sammen og komprimert en rekke kriterier som bør være til stede i en granskingsrapport. Videre har vi kategorisert disse og satt dem sammen i et rammeverk som kan benyttes ved vurdering av granskingsrapporter. Ut i fra rammeverket vårt har vi vurdert rapporten til Deloitte. Vi finner at den er tilfredsstillende på flere punkter, samtidig som den også har noen vesentlige mangler. Vår endelige konklusjon på rapporten ble C, som vi anser som ok. Ekspert Kari Breirem kommenterte også Deloitte-rapporten i forhold til vårt rammeverk. Hun ga den ingen spesifikk karakter, men påpekte at de fleste av kriteriene måtte sies å være oppfylt, men at det var noen viktige kriterier som ikke var oppfylt som trakk ned troverdigheten på rapporten. Oppgaven konkluderer med at det burde stilles noen krav til granskere enten via en sertifisering av granskere eller ved utarbeidelse av noen felles retningslinjer for granskere. Samtidig mener vi at vårt rammeverk kan benyttes som en sjekkliste for granskere for å bedømme om de har med de viktigste elementene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectforretningsjusnb_NO
dc.subjectskattnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectbusinessnb_NO
dc.subjectlawnb_NO
dc.subjecttaxnb_NO
dc.subjectaccountingnb_NO
dc.titleUtarbeidelse av rammeverk for vurdering av granskingsrapporter : En vurdering av Deloittes granskingsrapport av Telenornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record