Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøyseng, Sigrid
dc.contributor.authorWennes, Grete
dc.contributor.authorDe Paoli, Donatella
dc.date.accessioned2017-08-10T08:40:19Z
dc.date.available2017-08-10T08:40:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPraktisk økonomi og finans, 2017, 33(2), 172-188nb_NO
dc.identifier.issn1501-0074
dc.identifier.issn1504-2871
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450383
dc.descriptionAkseptert og fagfellevurdert versjon av artikkelen. Forlagets publikasjoner er tilgjengelige via www.idunn.nonb_NO
dc.description.abstractKunsten har blitt karakterisert som det økonomiske feltet snudd på hodet (Bourdieu 1993). Å rette seg etter det som er økonomisk gunstig, har ikke alltid vært gangbart om man skal lykkes i kunstens verden. Like fullt, og i økende grad, må også kunstinstitusjoner fokusere på kostnadseffektivitet og sørge for å ha orden på de økonomiske og administrative sidene ved sin drift. Innføringen av mål- og resultatstyring i 1996, som ledd innføringen av nytt økonomireglement i staten og tilhørende den omfattende New Public Management-reformen(e), er en markant endring hvor hensynet til kostnadseffektivitet er blitt tydelig forsterket. Systemet med mål- og resultatstyring (MRS) og kunst representerer på mange måter ulike verdisystemer. Mens mål- og resultatstyring representerer verdier som kontroll, kostnadseffektivitet, regelfølging og planmessighet, representerer kunst verdier som kreativitet, nyskaping, estetiske regelbrudd og rom for det uventede. Følgelig blir spørsmålet: Hvordan berører og påvirker innføringen av systemet med mål- og resultatstyring forholdet mellom de kunstneriske og økonomisk-administrative sidene i kunstinstitusjoner? I denne artikkelen undersøker vi nettopp dette og ser nærmere på perioden fra to år før systemet ble innført i 1996 og fram til 2012. Mer spesifikt presenterer artikkelen en longitudinell studie av hva innføringen av systemet med mål- og resultatstyring har betydd for norske institusjonsteatre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.titleKonsekvenser av målstyring i kunstennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.journalPraktisk økonomi og finansnb_NO
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-2871-2017-02-03
dc.description.localcode1, Forfatterversjonnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel