Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerg, Morten Emil
dc.contributor.authorKarlsen, Jan Terje
dc.date.accessioned2017-03-15T13:17:34Z
dc.date.available2017-03-15T13:17:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMagma, 20(2017)2: 50-58nb_NO
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.issn1500-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434226
dc.descriptionVersjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.nonb_NO
dc.description.abstractCoachende lederstil er en metode for læring. Hele livet er en læreprosess. Ledere har ikke alle svarene,men kan stille de gode spørsmålene. Leder og medarbeidere hjelper hverandre og danner et partnerskap i læring. Medarbeidere får handlingsrom.De kan oppleve et psykologisk eierskap til prosessen. Både personlige mål og organisasjonens mål skal nås. Endring er imidlertid krevende. Det er ikke alltid man lykkes. Coachende lederstil søker å imøtekomme dette gjennom to former for læring: Læring 1: Tilegne seg mentale modeller for å forstå egen situasjon og andres tenking. Læring 2: Bruke verktøy til å endre egen og andres atferd.Medarbeidere støttes og utfordres til å ta regien i eget liv. Livet er det tankene våre gjør det til. Enhver har ansvar for å utvikle tanker, følelser og atferd. Medarbeidere utfordres til å retolke egen situasjon, reformulere mål, identifisere hindringer, prøve ut nye verktøy og hele tiden lære av prosessen. For å oppnå endring er det ikke tilstrekkelig å jobbe én-tilén. Coachende lederstil innebærer også å utvikle en gi- eller delingskultur. Kollegaer blir lærere, mentorer og coacher for hverandre. Hensikten med artikkelen er å skissere en metode som bygger på optimisme, mestringstro og positive følelser. Coachende lederstil bygger på et optimistisk menneskesyn. Individet ønsker å utvikle sitt potensial og bli den beste utgaven av seg selv. Målet er å leve et godt liv, både på jobb og privat.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagbokforlaget i samarbeid med Econanb_NO
dc.titleCoachende lederstil: Å støtte og utfordre seg selv og sine medarbeidere til å lykkesnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.journalMagmanb_NO
dc.description.localcode1, OAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel