Show simple item record

dc.contributor.authorStenheim, Tonny
dc.contributor.authorSchwencke, Hans Robert
dc.date.accessioned2017-01-30T10:00:24Z
dc.date.available2017-01-30T10:00:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPraktisk økonomi og finans, 32(2016)4, 333-344nb_NO
dc.identifier.issn1501-0074
dc.identifier.issn1504-2871
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428857
dc.descriptionDette er akseptert og fagfellevurdert versjon av artikkelennb_NO
dc.description.abstractNorsk regnskapsregulering er i endring. Et lovutvalg har avgitt to innstillinger (NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11) som bereder grunnen for ny regnskapsregulering. Budskapet fra lovutvalget er klart: Norsk regnskapsregulering bør tilpasses internasjonal regulering. Det pekes spesielt på at ny norsk regnskapsstandard bør utarbeides med utgangspunkt i IFRS for SMEs. Denne standarden er balanseorientert til forskjell fra gjeldende regnskapsstandarder som er tilpasset resultatorienterte regnskapsprinsipper. IFRS for SMEs er et stand-alone dokument, noe som innebærer at det ikke kreves kjennskap til eller kompetanse i IFRS for å kunne bruke den som grunnlag for regnskapsproduksjon. Dette, sammen med adgangen til å bruke forenklingsregler gitt vilkåret om undue cost or effort, vil trolig føre til at regnskapsløsninger i tråd med gjeldende regnskapspraksis i stor grad kan videreføres etter ny regnskapslov og regnskapsstandard.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.titleIFRS for SMEs som grunnlag for ny norsk regnskapsstandardnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.journalPraktisk økonomi og finansnb_NO
dc.description.localcode1. Forfatterversjonnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record