Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorViken, Monica
dc.contributor.editorBarland, Jens
dc.date.accessioned2016-09-09T11:47:21Z
dc.date.accessioned2016-09-12T12:53:59Z
dc.date.available2016-09-09T11:47:21Z
dc.date.available2016-09-12T12:53:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationViken, M. (2016). Juridiske og etiske rammer for innholdsmarkedsføring. I Barland, Jens (Red.), Innholdsmarkedsføring. Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis, ( s. 98- 151). Oslo: Cappelen Damm Akademisknb_NO
dc.identifier.isbn978-82-02-53049-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406246
dc.description.abstractThis chapter investigates the legal and ethical framework for content marketing. The use of content marketing necessitates special considerations due to its legal implications for the marketer. In addition, legal rules should be interpreted in accordance with ethical standards for advertising and marketing communication practice. The general provision that all marketing should be designed and presented in such a way that its marketing purpose is clear, serves as a starting point for this legal analysis. As surreptitious advertising is prohibited, the marketer must identify advertising as such. Furthermore, principal rules on marketing practice also apply to content marketing. Thus, legal and ethical analyses include discussions regarding good marketing practice, misleading and unfair advertising, special concerns regarding content marketing directed toward children, evidential rules and law enforcementnb_NO
dc.description.abstractI dette kapitlet rettes søkelyset mot de juridiske og etiske rammer for innholdsmarkedsføring. Formålet er å analysere regler som har spesiell betydning for innholdsmarkedsføring, men også sette denne formen for markedskommunikasjon inn i en større juridisk sammenheng. I en slik analyse vil i tillegg etiske retningslinjer ha betydning, både ved fortolkningen av de ulike regler, og som selvstendige kilder for vurdering av innholdsmarkedsføring. All regulering av markedsføring må settes inn i en kontekst av den generelle ytringsfrihet og vurderes på bakgrunn av i hvilken grad kommersielle ytringer overhodet kan begrenses gjennom lovregulering. I den grad innholdsmarkedsføring kan reguleres, vil de juridiske rammer omfatte både presentasjon og innhold. De typiske kjennetegn for innholdsmarkedsføring vil dermed kunne ha innvirkning både på hvordan denne markedsføringen skal presenteres og hvilke krav som stilles til innholdet. Reguleringen vil i tillegg måtte ta høyde for svært ulike situasjoner, fra den ferske bloggerens omtale av produkter som han eller hun har fått tilsendt fra ulike virksomheter, til profesjonell omtale av produkter og tjenester på virksomhetens hjemmeside eller via andre kanaler. Videre krever fremveksten av de nye mediehusene spesiell oppmerksomhet. Ulike konstellasjoner kan gjøre det vanskelig å finne frem til den egentlige ansvarlige for innholdsmarkedsføring. Er det virksomheten som betaler for markedsføringen, bloggeren, mediehuset eller samtlige av de nevnte som er juridisk ansvarlig for presentasjon og innhold? Til slutt må det vurderes hvilke konsekvenser ulike regelbrudd vil få for den ansvarlige. Det vil være ulike sanksjoner for de forskjellige regelbrudd, der konsekvensen for den ansvarlige vil variere.nb_NO
dc.description.sponsorshipBoka er utgitt med støtte fra NTNU, Handelshøyskolen BI og Pressens Faglitteraturfond (PFF)nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCappelen Damm Akademisknb_NO
dc.sourcehttps://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/5nb_NO
dc.source.urihttps://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/5
dc.titleJuridiske og etiske rammer for innholdsmarkedsføringnb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.date.updated2016-09-09T11:47:21Z
dc.rights.holderDette verket omfattes av bestemmelsene i Lov om opphavsretten til åndsverk m.v. av 1961. Verket utgis Open Access under betingelsene i Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/ by/4.0/). Denne tillater tredjepart å kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format, og å remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle, under betingelse av at korrekt kreditering og en lenke til lisensen er oppgitt, og at man indikerer om endringer er blitt gjort. Tredjepart kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller tredjepart eller tredjeparts bruk av verket.nb_NO
dc.source.pagenumber98-151nb_NO
dc.identifier.cristin1373148
dc.description.localcode1,OA,nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record