Show simple item record

dc.contributor.authorSaakvitne, Jo Albertsen
dc.contributor.authorBjønnes, Geir Høidal
dc.date.accessioned2016-01-20T09:38:50Z
dc.date.available2016-01-20T09:38:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMagma, 18(2015)8: 38-47nb_NO
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.issn1500-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374287
dc.descriptionVersjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.nonb_NO
dc.description.abstractDereguleringen av det nordiske kraftmarkedet på midten av 1990-tallet er internasjonalt anerkjent som en suksesshistorie, og har bidratt til aktive spot- og derivatmarkeder. Markedene sørger for effektiv og transparent prisfastsettelse og mulighet for risikoavdekking i det nordiske kraftmarkedet, som i denne sammenheng også omfatter Tyskland, Storbritannia og Nederland. Derivatmarkedet, Nasdaq OMX, utfordres nå av nye EU-reguleringer for handel med finansielle derivater. Derivatmarkeder for gass og elektrisitet har hittil vært omfattet av særskilte reguleringer som har gitt ikke-finansielle aktører adgang til å bruke bankgarantier som sikkerhet for sin derivathandel. Denne adgangen kan imidlertid forsvinne fra mars 2016. Det vil gi betydelig økte kostnader for ikke-finansielle deltakere i markedet, og har skapt et stort engasjement blant kraftprodusenter og andre ikke-finansielle aktører, politikere og finanstilsynene i de nordiske landene. Reguleringsmyndighetene i EU står på sin side overfor en vanskelig avveining mellom å minimere motpartsrisiko og systemisk risiko forbundet med handel i derivater på børs, opp mot ulempene ved at handelen potensielt kan flyttes over til et ugjennomsiktig, bilateralt marked. Dagens praksis med bruk av bankgarantier som sikkerhet anses som mindre sikkert enn deponering av for eksempel kontopenger hos sentral motpart. Dagens praksis er imidlertid billigere for ikke-finansielle selskaper enn alternativene og kan derfor bidra til at disse aktørene går utenom børsmarkedene. Paradoksalt nok kan ønsket om strengere regulering av derivatmarkedet faktisk gi mer, ikke mindre, systemisk risiko.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagbokforlaget i samarbeid med Econanb_NO
dc.titleHva skjer med det nordiske kraftderivatmarkedet om aktørene ikke får stille sikkerhet gjennom bankgarantier?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.journalMagmanb_NO
dc.description.localcode1, OAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record