• The Antecedents of Management Competence: The Role of Educational Background and Type of Work Experience 

   Kvålshaugen, Ragnhild (Series of Dissertations, Doctoral thesis, 2001)
   This study investigates the relationship between managers’ demographic characteristics (educational background and work experience) and their management competence (preference for problem solving strategies and managerial ...
  • Constraint-Shattering Practices and Creative Action in Organizations 

   Lombardo, Sebastiano; Kvålshaugen, Ragnhild (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This study contributes insights on how actors cope with constraints in ill-structured problem-solving situations, and what implications this coping has for creative action. To date, most research on constraint handling ...
  • Innovative Capabilities in International Professional Service Firms: Enabling Trade-Offs between Past, Present and Future Service Provision 

   Kvålshaugen, Ragnhild; Hydle, Katja Maria; Brehmer, Per Olof (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This study examines the relationship between service provision and innovation in international professional service firms (IPSFs). Through an extended study in one IPSF, we find that innovation stems from the provision of ...
  • Knowing your boundaries: Integration opportunities in international professional service firms 

   Breunig, Karl Joachim; Kvålshaugen, Ragnhild; Hydle, Katja Maria (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This study presents three different business models (continuous, repetitious, and unique) identified in international professional service firms that pursue a transnational strategy. These business models have varying ...
  • Kunnskapsbaserte tjenester 

   Kvålshaugen, Ragnhild (Forskningsrapport;10/2011, Research report, 2011)
   Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra studien Kunnskapsbaserte tjenester. Studien er en av delstudiene i forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”. Målsetningen med studien er å kartlegge attraktiviteten ...
  • Kunnskapsbaserte tjenesteytere: Koblere og meglere av kunnskap i norsk næringsliv 

   Kvålshaugen, Ragnhild (Peer reviewed, 2012)
   Kunnskapsbaserte tjenesteytere bidrar både direkte og indirekte til verdiskaping i Norge. De skaper verdi slik som alle andre virksomheter, men samtidig bidrar de til indirekte verdiskaping ved at de hjelper andre virksomheter ...
  • Norske toppledere og deres utdanningsbakgrunn i 2016 

   Amdam, Rolv Petter; Kvålshaugen, Ragnhild (Journal article, 2017)
   Tidligere undersøkelser har vist at sivilutdanningen av økonomer og ingeniører har utgjort kjernen innenfor et relativt stabilt system for utdanning til en posisjon som toppleder i norsk næringsliv. Innenfor denne gruppen ...
  • Sluttrapport "Samhandling og prosessledelse" 

   Kvålshaugen, Ragnhild; Swärd, Anna (Forskningsrapport;1/2018, Report, 2018)
   Konfliktnivået i anleggsprosjekter er et stadig tilbakevendende tema i den offentlige debatten. Debatten handler ofte om kontraktsformer, tildelingskriterier og ikke minst kvaliteten på samhandlingen mellom aktørene i disse ...
  • Stability and Change in Managerial Elites: The Institution of Management Education in Norway from 1936 to 2009 

   Kvålshaugen, Ragnhild; Amdam, Rolv Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Market transformations and organisational changes lead to new needs for managerial competence, and such changes are proposed to influence the institution of management education over time. However, in an examination of the ...
  • Transnational Practices in Communities of Tasks and Communities of Learning 

   Hydle, Katja Maria; Kvålshaugen, Ragnhild; Breunig, Karl Joachim (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This article explores situated practices in communities that provide transnational services. Communities of practice generally focus on reinforcing local ties. Our study identifies two distinctive but interdependent ...
  • Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? 

   Amdam, Rolv Petter; Kvålshaugen, Ragnhild (Journal article, 2010)
   Internasjonal forskning har vist påfallende sterke nasjonale mønstre når det gjelder forholdet mellom utdanningsbakgrunn og lederposisjoner. I en tid med sterk globalisering kan man spørre seg om disse trekkene er i ferd ...