• Korleis opplever ein psykologisk trygghet under møte mellom partane? 

   Askje, Finn Arne (Master thesis, 2022)
   VY kommune har utfordringar knytt til psykologisk trygghet i møte mellom arbeidstakarorganisasjon, verneteneste og arbeidsgjevar. Gjennom kartlegginga kjem det fram fleire faktorar som påverkar den psykologiske tryggleiken ...
  • Ytringsklima i en avdeling i endring 

   Luong, Nghi Hue; Mårtensson, Hanna (Master thesis, 2022)
   I løpet av våren 2022 har vi lært og blitt inspirert av kurset Ytringsklima og ledelse og forstår hvor viktig ytringsklima er og hvordan det kan påvirke organisasjonens prestasjoner og relasjoner. Fordi ytringsklima er så ...
  • Ytringsklima og psykologisk trygghet på Energistasjonen AS 

   Ekeberg, Eirik; Zeller, Lisa Jenny (Master thesis, 2022)
   Vi har valgt å skrive om ytringsklimaet i teamet til student 1, som han er Regionleder for. Student 2 jobber med HR i et større konsern. Regionen består av 13 energistasjoner, fordelt i området mellom Asker -Kristiansand. ...