• En studie av effekten ved implementering av coaching: Steget fra salgsledelse til salgscoaching 

   Nyberg, Edvard; Kristiansen, Magnus (Bachelor thesis, 2022)
   1.0. Introduksjon I dette kapitlet vil vi kort presentere bakgrunnen for valgt tema og hensikten med vår oppgave. Videre vil vi gå inn på våre overordnede mål, introdusere vår problemstilling, samt avgrensning. ...
  • Helt hjem - Key Account Management - 

   Dahle, Kamilla Helen Hansrud; Andreassen, Isabell Riise (Bachelor thesis, 2022)
   Vi går inn på viktigheten av Key Account Management samt utvikling av nøkkelkunder hos bedrifter. Vi tar også for oss teori om markedsorientering, relasjonsbygging, salg- og kjøpsprosessen, Key Account Team og CRM. Vi har ...
  • Motivasjon 

   Jacobsen, Erik Andreas (Bachelor thesis, 2022)
   Jeg har skrevet min bacheloroppgave i fordypningsfaget salgsledelse og personlig salg, BTH3202 i samarbeid med Sector Alarm As. Jeg valgte ut Sector Alarm (SA), fordi dette er et selskap som driver mye med både direkte ...