Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrünfeld, Leo A.
dc.contributor.authorJakobsen, Erik W.
dc.contributor.authorEide, Lars E.
dc.contributor.authorMellbye, Christian S.
dc.date.accessioned2012-06-05T08:31:10Z
dc.date.available2012-06-05T08:31:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94254
dc.description.abstractProsjektet ”En kunnskapsbasert finansnæring” inngår som delprosjekt i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Torger Reve. Norsk næringsliv er avhengig av en velfungerende finansnæring. Denne næringen fungerer på mange måter som et nav for de andre næringene i økonomien. For at næringslivet skal kunne skape vekst, må det kanaliseres kapital til prosjekter som har høy lønnsomhet og evne til verdiskaping. Dersom bedriftene selv ikke har denne kapitalen tilgjengelig er det nødvendig med ekstern kapitaltilførsel. Det er her finansnæringen bidrar, både med kapital og kompetanse om hvor kapitalen bør kanaliseres. Finansmarkedet fungerer også som et korrektiv til bedriftenes atferd. Bedrifter som gjør det bra blir premiert gjennom høyere verdsetting på børs, mens de som gjør det dårlig opplever fallende kurser. På denne måten får eierne et tydelig signal om hvor godt bedriften er styrt og kan på denne bakgrunn legge opp til endringer i bedriftens strategi. Videre spiller finansmarkedet en viktig rolle gjennom å ivareta både næringslivets, husholdningenes og offentlig sektors behov for likviditet gjennom å tilby regulære banktjenester. Næringen har også en sentral oppgave gjennom å avdempe risiko gjennom ulike forsikringsprodukter. Sist, men ikke minst, har finansnæringen en formidlerrolle gjennom å bistå aktører i økonomien i å flytte verdier seg imellom. Vi snakker med andre ord om en næring med mange aktivitetsområder og som i all hovedsak har forankret sine aktiviteter i andre aktørers økonomiske aktivitet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BIno_NO
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapport;11/2011
dc.titleEn kunnskapsbasert finansnæringno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber116 siderno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Research Reports [140]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Vis enkel innførsel