Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHuse, Morten
dc.contributor.authorSchøning, Margrethe
dc.date.accessioned2011-12-02T13:08:11Z
dc.date.available2011-12-02T13:08:11Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94242
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres resultatene av en evaluering av konsernstyret i TINE BA. Evalueringen har pågått som en del av styreforskningsarbeidet knyttet til forskningsprogrammet om det ”Verdiskapende styret” og Senter for Samvirkeforskning ved Handelshøyskolen BI. Arbeidet er ledet av professor Morten Huse, og prosjektet er gjennomført sammen med forskningsassistent Margrethe Schøning. Styreforskningsarbeidet har to hovedelementer. Det ene er forskningsmessig kunnskapsutvikling med sikte på vitenskapelig publisering. Den andre delen er å bidra til utvikling av styrearbeidet i de deltakende bedriftene. Denne rapporten er et bidrag til den andre delen. Evalueringsrapporten har tre formål. For det første skal den bidra til å utvikle styrearbeidet i konsernstyret i TINE BA, for det andre skal den fremme åpenhet om styret og styring i TINE BA overfor ulike interessentgrupper, og for det tredje skal den bidra til å formidle kunnskap om faktisk styrearbeid. I rapporten vurderes konsernstyret i TINE BA i forhold til anbefalinger om god virksomhetsstyring og godt styrearbeid. I evalueringen er det lagt til grunn at godt styrearbeid ikke beskrives gjennom standardløsninger, men at det er nødvendig med spesialtilpasninger for den situasjon den enkelte bedrift befinner seg i. Fasitsvarene for godt styrearbeid presenteres derfor heller ikke i rapporten. I evalueringsrapporten presenteres ulike observasjoner fra konsernstyret og dets arbeid, og det reflekteres over konsekvenser som vil følge av endringer i eksisterende praksis.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BIno_NO
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapport;1/2005
dc.titleCorporate governance og prosessorientert styrearbeid : evaluering av konsernstyret i Tine BAno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber77 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Research Reports [141]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Vis enkel innførsel