Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Erik W.
dc.contributor.authorEspelien, Anne
dc.date.accessioned2011-03-22T09:08:02Z
dc.date.available2011-03-22T09:08:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94208
dc.description.abstractProsjektet ”Et kunnskapsbasert Reiseliv” inngår som delprosjektet i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Torger Reve. Reiseliv er ikke den eneste næringen i Norge som har fått en kostnadsmessig konkurranseulempe i internasjonal konkurranse. Det høye lønns- og kostnadsnivået i Norge har ført til at mange arbeidsintensive bedrifter har mistet konkurranseevnen og blitt borte. De som har overlevd har outsourcet arbeidsintensive aktiviteter, automatisert arbeidsprosesser og/eller begynt å levere høykvalitetsvarer og -tjenester hvor prisfølsomheten er lav. Den konkurranseutsatte delen av norsk næringsliv er blitt vridd i en mer kunnskapsbasert retning, hvor bedriftene konkurrerer på kvalitet og innovasjon i stedet for pris. Reiselivsnæringen har bare i begrenset grad gått gjennom den samme omstillingen. Til tross for dette, er det mye som tyder på at norsk reiselivsnæring for tiden er i en positiv utvikling. I denne rapporten dokumenterer vi at næringen er blitt mindre fragmentert, eierkonsentrasjonen økes og næringen blir mer integrert, noe som gir økt evne til langsiktige investeringer, økt intern kompetanse, samt reduserte fellesgodeproblemer. Hovedtyngden av denne integrasjonen finner vi innen enkeltbransjer; hotellkjeder som tar en økende andel av totalmarkedet, samt få og store transportselskaper, turoperatører og reisebyråer. Men eierintegrasjonen foregår også på tvers av bransjene, innad i reisemålene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapport;01/2011
dc.titleEt kunnskapsbasert reiseliven_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber220en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Research Reports [139]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Vis enkel innførsel