Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMidttun, Atle
dc.contributor.authorDirdal, Tore
dc.contributor.authorGautesen, Kristian
dc.date.accessioned2008-11-27T13:39:13Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94194
dc.description.abstractBærum kommune /Frivillighetssentralen har gjennom en fireårsperiode gjort forsøk med å engasjere private bedrifter i partnerskap med kommunen. De to første årene var prosjektet underlagt Frivillighetssentralen i Bærum kom­mune. Fokus var rettet mot næringslivet for å motivere utvalgte bedrifter til samfunnsengasjement i et sosialt eller offentlig-privat partnerskap Sosialt partnerskap ble definert som et samarbeid mellom et offentlig tjenestested og en bedrift som forplikter seg til å utføre et nærmere definert ”frivillig arbeid” utført av bedriften i den betalte arbeidstiden. Vi bruker i det følgende sosiale partnerskap synonymt med offentlige-private partnerskap med offentlig og frivillig sektor. Prosjektet ble etter hvert sterkere forankret på politisk og administrativt nivå i Bærum kommune, som videreførte prosjektet. Bærum kommunes initiativ kommer på en tid da sosiale partnerskap i stigende grad lanseres internasjonalt, både på nasjonalt og overnasjonalt nivå. Særlig har Storbritannia satset sterkt i denne retning, men også FN har engasjert seg i å fremme partnerskap omkring de store utfordringene i den globale utvikling. Denne rapporten presenterer noen refleksjoner omkring prinsipielle sider ved sosiale eller offentlig-private partnerskap og foretar, mot denne bakgrunn, en evaluering av Bærum kommunes forsøk med sosiale partner­skap mellom bedrifter og kommunal forvaltning. Avslutningsvis drøftes generelle fordeler og ulemper ved ”Bærums­modellen” så langt, og på grunnlag av evalueringen presenteres tiltak for å styrke det sosiale eller offentlig-private partnerskapsarbeidet. Som del av prosjektet har Bærum kommune også utarbeidet en egen manual for sosialt partnerskapsarbeid.en
dc.format.extent176209 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries06/2005en
dc.titleOffentlig-private partnerskap som supplement til det offentlige velferdstilbudeten
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Research Reports [129]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Vis enkel innførsel