Show simple item record

dc.contributor.authorGrytten, Jostein
dc.contributor.authorSkau, Irene
dc.contributor.authorSørensen, Rune Jørgen
dc.contributor.authorAasland, Olaf G.
dc.date.accessioned2008-11-25T13:41:36Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94179
dc.description.abstractFastlegereformen ble innført 1. juni 2001, og rapporten belyser effekter av reformen. Analysene bygger på to omfattende spørreundersøkelser blant allmennleger. Den første ble gjennomført før reformen i 1998, og den andre etter reformen høsten 2002. Enkelte problemstillinger er også belyst ved bruk av registerdata om legenes tjenesteproduksjon innhentet av Rikstrygdeverket (Legeregningskontrollen). Dette gjør det mulig å studere reformens betydning for den faktiske tjenesteproduksjon samt legenes egen vurdering av arbeidsbelastningen. De fleste fastlegene er tilfredse med fastlegereformen. 35 % av legene er mer fornøyde med arbeidssituasjonen i dag enn før fastlegeordningen ble innført. Spesielt yngre leger og tidligere fastlønnsleger er mer tilfredse. 60 % av fastlegene er fornøyde med antallet listepasienter, mens 21 % ønsker flere pasienter og 19 % ønsker færre. Etter innføringen av reformen har det skjedd en omfordeling av listepasienter mellom fastlegene, noe som har ført til at flere fastleger er blitt tilfredse med antall pasienter.en
dc.format.extent317080 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries11/2003en
dc.titleFastlegereformen: En analyse av fastlegenes arbeidsbelastning og tjenestetilbuden
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [139]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record