Show simple item record

dc.contributor.authorHernes, Tor
dc.contributor.authorOlsen, Per Ingvar
dc.contributor.authorEspelien, Anne
dc.date.accessioned2008-11-27T13:07:12Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94175
dc.description.abstractHovedfokuset i dette prosjekt har vært å avdekke noen av de mulighetsrom som måtte finnes i krysningen mellom agro- og marin sektor. At det foreligger slike muligheter er for så vidt allerede vel forstått innenfor jordbruksvarenæringen og ikke minst innenfor forskningsmiljøer som er engasjert på tvers av de to næringene. Rapportens diskusjon representerer derfor mer en forlengelse og forsøk på utdypning, enn et forsøk på å reise nye strategiske diskusjoner. Vi konstaterer også at det allerede er etablert en rekke utviklingsaktiviteter og engasjementer som må kunne kategoriseres som ”agro-marine”. Utviklingen av en omfattende oppdrettsnæring i Norge har på flere viktige områder vært tuftet på kompetanser og ressurser hentet fra landbruket. Både fôrindustrien, genetikk/avls virksomheten og dyrehelse relaterte aktiviteter har spunnet ut av og delvis sammen igjen med tilsvarende aktiviteter på landbrukssiden. På sett og vis kan vi konstatere at sjømatsektoren er en forlengelse av landbruket vel så mye som en forlengelse av fiskerinæringen. Integrasjon mot sjømatsektorens mangeartede aktiviteter er én av flere mulige retninger for målrettede satsinger som kan bidra til å styrke bærekraftigheten i jordbruksvaresektorens fremtidige forretningsaktiviteter. Kanskje er det den viktigste når det gjelder å skape et grunnlag for offensive internasjonaliseringsstrategier fra norsk territorium. Vår studie indikerer en utstrakt bevissthet i begge næringer om muligheter som måtte ligge i samarbeid mellom dem. Behovet for slik integrasjon synes å oppleves som mer kritisk fra landbrukssiden. Samtidig indikerer studien at de to næringene har ulikt syn på hva samarbeidet bør fokusere på.en
dc.format.extent320975 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries03/2004en
dc.titleJordbruksvaresektorens muligheter i sjømatbasert næringsutviklingen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [139]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record