Show simple item record

dc.contributor.authorBakken, Tore
dc.date.accessioned2008-11-25T13:34:28Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94161
dc.description.abstractRapportens utgangspunkt er noen av de problemer matvaresektoren står ovenfor når det gjelder sikker mat til forbrukerne. I Norge er det besluttet opprettet et Mattilsyn som har som formål å se de ulike delene av matproduksjonskjeden i sammenheng i et såkalt ”fra jord/fjord til bord”- perspektiv. Tilsynet skal basere seg på en streng lovmessig regulering av alle forhold langs hele matproduksjonskjeden fra primærproduksjon til omsetning. Alt dette for å sikre helsemessig trygg mat. I internasjonal sammenheng er dette et tiltak som gjør at Norge stiller i fremste rekke når det gjelder lovregulering av matproduksjonskjeden. Fra Helsedepartementet blir det påpekt at den nye matloven gjør Norge til et av de første land som får en nasjonal lov tilpasset den nye ”fra jord/fjord til bord”- tankegangen som nå er rådende i Vest-Europa. Dette skjer i en tid der neo-liberalismen fortsatt er det dominerende reguleringsregime i de vestlige land. Rapporten viser blant annet hvordan et land som USA har store vanskeligheter med å få til et slikt overordnet mattilsyn som vi nå innfører i Norge. Matvare-industrien i USA forholder seg nå til et næringsmiddeltilsyn som i stor grad har overlatt kontrolloppgavene til produsentene selv, slik at forbrukernes interesser stadig kommer i bakgrunnen. I tillegg har man en konkurranselov som nærmest har fraskrevet seg muligheten til å gripe inn overfor kjedenes makt. Rapporten viser bl.a. forskjeller i reguleringsregimer når det gjelder matvareproduksjonen. Samtidig forsøker rapporten å ta opp spørsmålet om hva som skjer når vi enten som forbrukere eller produsenter etterspør mer sikkerhet. Rapportens hovedidé går ut på å drøfte hvordan vi skal kunne håndtere den fine balansegangen mellom sikkerhet og risiko uten at vi ender opp i et ”sikkerhetssamfunn”.en
dc.format.extent194781 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries13/2003en
dc.titleSikkerhet i risikosamfunnet?en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [140]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record