Show simple item record

dc.contributor.authorMoen, Espen R.
dc.contributor.authorRiis, Christian
dc.date.accessioned2008-11-25T13:24:34Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94157
dc.description.abstractRapporten drøfter hvordan utviklingen i de makroøkonomiske forhold påvirker betingelsene for norsk matvareindustri. Etter vår vurdering er utviklingen i matvaresektoren i Norge mer beslektet med utviklingstrekk vi kjenner fra konkurranseutsatte sektorer enn fra skjermede sektorer, som matvaresektoren tradisjonelt er kategorisert innenfor. Dette har betydning for næringsøkonomiske studier av matvaresektoren, spesielt ved at de makroøkonomiske utviklingstrekk knyttet til Norge som oljeøkonomi slår ulikt ut på konkurranseutsatte og skjermede næringer. Som en følge av oljeinntektene er det grunnlag for å anta at Norge i årene framover vil ha en noe høyere kostnadsvekst enn våre handelspartnere og at kroneverdien over tid vil øke (appresiering). Disse utviklingstrekkene vil direkte svekke lønnsomheten i matvareindustrien og kommer i tillegg til de pressfaktorer som følger av internasjonal handelsliberalisering og av endringer i norsk landbrukspolitikk.en
dc.format.extent199623 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries02/2002en
dc.titleMatvaresektoren i et makroøkonomisk perspektiven
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [129]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record