Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEspeli, Harald
dc.date.accessioned2008-11-25T13:18:51Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94153
dc.description.abstractRapporten tar for seg utviklingen av den norske jordbrukssektorens ulike reguleringsregimer de siste 30 år. Utfra en historiefaglig synsvinkel beskrives og analyserer reguleringene innenfor en rekke delmarkeder av betydning for sektoren. Behandlingen spenner fra reguleringen av omsetningen av landbrukseiendommer til industriell foredling av jordbruksvarer. Utgangspunktet for studien er jordbrukssektorens relative regulatoriske stabilitet og grunnleggende evne til å motstå krav om mer konkurranse og bruk av markedskonforme reguleringsprinsipper i en nyliberal tid preget av Chicago-skolens forståelsesramme. Studiene viser at selv om bare enkelte av reguleringsregimene innenfor jordbrukssektoren har blitt grunnleggende endret, har det skjedd mange og til dels betydelig regulative endringer på de fleste områder. Endringene har variert over tid og går ikke entydig i en markedsliberal retning. Rapporten utgjør den historiske delen av forskningsprosjektet ”Norsk jordbruksvaresektor: Strategi og forretningsutvikling mot år 2010” ledet av førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering. Prosjektet er finansiert av Norsk Landbrukssamvirke.en
dc.format.extent264902 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries04/2002en
dc.titleEn reguleringshistorisk skisse av jordbrukssektoren, 1970-2000en
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Research Reports [139]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Vis enkel innførsel