Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Erik W.
dc.contributor.authorGoldeng, Eskil le Bruyn
dc.contributor.authorLien, Lasse B.
dc.date.accessioned2008-11-25T13:10:08Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94139
dc.description.abstractI rapporten presenterter vi et teoretisk rammeverk for test av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske effekter av forskning og utvikling. Også det generelle bildet av FoU-aktivitet i norsk næringsliv, basert på samtlige norske bedrifters regnskapsrapportering, blir beskrevet. Dette som et bakteppe for de statistiske analysene, hvor vi har testet ut de teoretiske hypotesene om effekter av forskning og utvikling. Analysene er basert på eksisterende data fra den maritime næringen i Norge og er gjennomført på både bedrifts- og regionnivå. Resultatene fra analysene bør betraktes som indikasjoner på sammenhenger og er ikke egnet til å trekke generelle konklusjoner om sammenhenger. For å trekke klarere konklusjoner kreves det et mer omfattende datamateriale og grundigere analyser. Inntil det er gjort, er vi heller ikke i stand til å estimere fremtidige effekter av dagens FoU-investeringer. Hovedkonklusjonen fra hypotesetestene er at FoU-intensive bedrifter er mer innovative enn andre bedrifter. Vi har imidlertid ikke funnet tilstrekkelig støtte for at FoU-intensive bedrifter vokser raskere eller er mer lønnsomme enn bedrifter som ikke satser på FoU – selv om den gjennomsnittlige veksten og lønnsomheten til FoU-intensive bedrifter er noe høyere enn for de øvrige bedriftene.en
dc.format.extent285341 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries07/2002en
dc.titleEffekter av FoU: en studie av maritimt næringsliv i Norgeen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [140]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record