Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPersson, Gøran
dc.contributor.authorGrønland, Stein Erik
dc.date.accessioned2008-11-25T13:03:11Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94135
dc.description.abstractStudiens formål: Prosjektet Supply Chain Management, Ledelse av integrerte forsyningskjeder, har hatt flere forskjellige formål. For det første ønsker vi med dette prosjektet å knytte sammen noen relevante og eksisterende forskningsressurser i et felles og integrert forskningsprosjekt med fokus på integrerte forsyningskjeder. For det andre ønsker vi å bidra til en mere samlet forståelse av (integrerte) forsyningskjeder basert på tunge forskningstradisjoner/-paradigmer. Videre ønsker vi å belyse og skape innsikt i logistikkaktørenes utfordringer i et SCM-perspektiv. Sist, men ikke minst, var formålet med prosjektet å etablere et nettverk for studier av integrerte forsyningskjeder. Teoretiske utgangspunkter: For å gjøre prosjektet praktisk mulig og samtidig interessant teoretisk, valgte vi å studere fem forsyningskjeder ut fra fire forskjellige teoretiske perspektiver. I utgangspunktet ble det bestemt at delanalysene skulle omfatte et strategisperspektiv (med vekt på de konkurransemessige sidene ved forsyningskjeder), et nettverksteoretisk perspektiv (med vekt på den interorganisatoriske delen), et logistikkperspektiv (med vekt på de fysiske prosessene), og et IKT-perspektiv (med vekt på de interorganisatoriske informasjonsprosessene). Empirisk grunnlag: Studien ble avgrenset til fem fokalorganisasjoners forsyningskjeder, hvor enhver forsyningskjede skulle omfatte i prinsippet tre eller flere sentrale aktører. Valget av typen forsyningskjede hadde sitt rasjonale i de typer nettverksstrukturer logistikkaktører opptrer i. I utgangspunktet ønsket vi at utvalget skulle omfatte: 1) en lokal forsyningskjede 2) en nasjonal forsyningskjede med norsk produksjon 3) en nasjonal forsyningskjede med i hovedsak utenlandsk produksjon (import) 4) en internasjonal forsyningskjede med nasjonal produsent (eksport) 5) en internasjonal forsyningskjede med internasjonal produksjonen
dc.format.extent2859480 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries09/2002en
dc.titleSupply chain management: en flerdisiplinær studie av integrerte forsyningskjederen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Research Reports [132]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Vis enkel innførsel