Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalen, Dag Morten
dc.contributor.authorGrytten, Jostein
dc.contributor.authorSørensen, Rune Jørgen
dc.date.accessioned2008-09-01T12:52:32Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94129
dc.description.abstractSykehussektoren har et betydelig potensial for økt kostnadseffektivitet, og vår forståelse er at høyere kvalitet og bedret tilgjengelighet kan oppnås uten en like sterk vekst i helseutgiftene. Gjentatte og store tilleggsbevilgninger fra staten har ført til at kontraktene med sykehusene har fått liten troverdighet. Dette har i sin tur svekket mulighetene for ledelse i sykehusene, og slik redusert kostnadseffektiviteten i sektoren. I lys av denne situasjonsforståelsen diskuterer vi tre finansieringsmodeller for spesialisthelsetjenesten: Per capita-tilskudd, åpne og lukkede produksjonstilskudd samt refusjonsordninger. Tre organisasjonsformer drøftes: Dagens system med regionale helseforetak, en modell der dagens regionale helseforetak har ansvaret også for primærhelsetjenesten, samt en modell der helseforetak kun har eieransvaret for sykehusene mens kommunene har ansvaret for å finansiere alle offentlige helsetjenester.en
dc.format.extent334134 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries16/2002en
dc.titleMer penger eller mer for pengene?: organisering og finansiering av norske sykehusen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Research Reports [139]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Vis enkel innførsel