Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørnland, Dag
dc.contributor.authorBjerkelund, Rune
dc.contributor.authorGranquist, Tom
dc.date.accessioned2008-09-01T12:11:00Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94123
dc.description.abstractForsknings- og utviklingsprosjektet "Effektiv og miljøvennlig vareforsyning til kjøpesentre og andre butikkonsentrasjoner" har analysert hele den verdiskapende kjeden ved distribusjon av utvalgte forbruksvarer fra den opprinnelige produksjon av varene til det endelige butikkmottak med etterfølgende retur av avfall, emballasje o l. I prosjektet deltar flere importører som har hver sine distribusjonskanaler, men de kan ha felles interesser i deler av sine kanaler. Verdikjeden forutsetter samvirke av mange ledd for å være effektiv og produsere en vare som svarer til forbrukerens forventning med hensyn til pris, kvalitet og service. Slutten av kjeden omfatter de logistiske aktivitetene som er knyttet til varemottaket på kjøpesenter og i butikk. Rapporten summerer opp resultatene fra den del av prosjektet som nettopp behandler logistiske aktiviteter knyttet til kjøpesenter og butikk, i rapporten betegnet som Kjøpesenter. Det er således slutten av distribusjonskanalen som behandles i rapporten. Analysen bygger på flere tilnærminger som til sammen ble antatt tilstrekkelige for å belyse de valgte problemstillinger, og som samtidig kunne gi muligheter for forslag til forbedringer. De valgte tilnærminger var: - Valg av logistisk teorigrunnlag. - Spørreskjema laget for analyse av kjøpesentre og beregnet på senter-ledelse og utvalgte butikker. Analyse av returnerte spørreskjema. - Besøk på utvalgte kjøpesentre og samtaler med senterledelse og utvalgte butikker. Oppsummering av egne inntrykk fra besøkene. - Intervju med utvalgte aktører med kunnskap om varehandel og kjøpe-sentre. - Samlet analyse av materialet.en
dc.format.extent349276 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries03/2001en
dc.titleKjøpesenteret og dets logistikksystem: dagens praksis og potensiale for forbedringen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Research Reports [129]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Vis enkel innførsel