Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAskildsen, Thorkel
dc.contributor.authorBjørnland, Dag
dc.contributor.authorGranquist, Tom
dc.date.accessioned2008-09-01T12:07:07Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94121
dc.description.abstractRapporten dokumenterer resultatene fra et oppdragsprosjekt utført for Nærings- og handelsdepartementet med det formål å analysere den betydning avgifter har på norsk landtransport i et internasjonalt perspektiv og med fokus på tidsforløpet. Hovedvekten er lagt på vegtransport, men jernbanetransport behandles også. Det ligger ikke innenfor prosjektets rammer å foreta noen total analyse av sammenhenger mellom priser, kostnader og konkurranseforhold for norske transportører. I noen grad analyserer vi priser og totalkostnader i kapittel 1, men hovedvekten har vært på avgiftenes betydning for konkurranseforholdene. Det teoretiske grunnlaget for analysene bygger på logistikk med vekt på kostnader, inter-organisatoriske relasjoner og konkurransefordeler og markedsøkonomi med vekt på markedsatferd og atferdens forutsetninger. Statsvitenskapelige elementer med vekt på forståelse for hvordan forvaltningen fungerer og samspiller nasjonalt og i tilknytning til Den europeiske union (EU), inngår også i analysen. Prosjektet er gjennomført dels som litteraturanalyser, dels som caseanalyser av et antall utførte lastebilturer mellom Norge og utlandet sammenholdt med lignende turer for uten-landske produsenter. I prosjektet er det lagt vekt på synspunkter på utviklingen fremover. Både caseanalysene og viktigheten av å se avgiftene i et tidsforløp representerer originale bidrag til forståelsen av hvilke muligheter som foreligger for fremtidige avgiftsordninger.en
dc.format.extent3094674 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries04/2001en
dc.titleHøye avgifter på landtransport i Norge: betydning for transport og annen næringsvirksomheten
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Research Reports [139]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Vis enkel innførsel