Show simple item record

dc.contributor.authorDalen, Dag Morten
dc.contributor.authorMoen, Espen R.
dc.contributor.authorRiis, Christian
dc.date.accessioned2008-04-18T09:35:01Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94111
dc.description.abstractI denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfrastruktur identifiseres, og sentralt i rapporten står vurderinger av hvilke implikasjoner disse prinsippene har for en hensiktsmessig regulering av varmesektoren. Rapporten er organisert som følger: Kapittel 1 presenterer konklusjoner og anbefalinger. Kapittel 2 introduserer problemstillingen i rapporten. Kapittel 3 gir en generell beskrivelse av kostnadsstrukturen el- og varme¬distribusjonen, samt alternativene desentralisert oppvarming basert på olje og biomasse. Kapittel 4 beskriver utviklingen av fjernvarme i Norge. Vi dokumenterer kostnads- og prisnivået i fjernvarmebransjen. Kapittel 5 beskriver relevante reguleringer av fjernvarme i Norge. Kapittel 6 gir en generell fremstilling av kriteriene for effektiv utnyttelse av energi¬infrastruktur, og avslutter med en redegjørelse for kriteriet for effektive fjernvarmeinvesteringer. I kapittel 7 vurderes dagens regulering av fjern¬varme.en
dc.format.extent666852 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapporten
dc.relation.ispartofseries06/2007en
dc.titleRegulering av fjernvarme: Utredning for Olje- og energidepartementeten
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [140]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record