Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Rikke
dc.contributor.authorBygballe, Lena E.
dc.contributor.authorReve, Torger
dc.date.accessioned2009-10-28T13:11:22Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94105
dc.description.abstractI forskningsrapporten ”Når nedgangen rammer” presenteres resultatene fra en studie av hvordan norske byggebedrifter har håndtert overgangen fra sterk vekst til nedgang, som følge av finanskrisen og fallet i etterspørselen fra høsten 2008. Intervjuer med toppledere i 23 byggebedrifter ble gjennomført fra desember 2008 til august 2009. Intervjuene fokuserte på hvordan bedriftene hadde opplevd nedgangen, hvilke strategier de hadde benyttet for å håndtere kravet til omstilling og hvilke konsekvenser dette fikk for organisasjonen. Resultatene viser at bedriftene omstiller seg gjennom ulike tiltak, som vi har valgt å kalle byggebedriftenes omstillingssirkel. Et fall i etterspørsel fører til økt konkurranse og prispress. Det mest interessante funnet i studien er at bedriftene har vært bevisste på å verne om kjernekompetansen i omstillingsprosessen. Nedskalering gjennom oppsigelser og permitteringer er blitt nøye vurdert. Innleide og ansatte uten kjernekompetanse er de første som er blitt sagt opp. Dette skiller seg fra tidligere, der byggebedriftene tradisjonelt har opp- og nedbemannet automatisk etter behov. Funnet tyder på at byggenæringen går i retning av å bli en mer kompetansebasert næring. Omstillingen til nedgang kan derfor sies å ha flere positive konsekvenser. For det første får man gjort driften mer effektiv. Videre har man fått en større bevissthet rundt kompetanseaspektet, og at dette er viktig for langsiktig konkurransedyktighet.en
dc.format.extent383826 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapporten
dc.relation.ispartofseries3/2009en
dc.titleNår nedgangen rammer: En studie av omstillingsstrategier i den norske byggenæringen i kriseåret 2009en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [140]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record