Show simple item record

dc.contributor.authorBenito, Gabriel R. G.
dc.contributor.authorChristensen, Sverre A.
dc.contributor.authorLunnan, Randi
dc.contributor.authorTomassen, Sverre
dc.date.accessioned2009-11-24T09:53:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94101
dc.description.abstractForskningsrapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av utflytting av hovedkontorer for divisjoner og forretningsområder for selskaper som er børsnotert i Norge. Mens den tradisjonelle internasjonaliseringen – knyttet til salg og produksjon i utlandet – er godt beskrevet og velforklart i litteraturen gjennom et etter hvert betydelig antall teoretiske og empiriske studier av selskapers grenseoverskridende aktiviteter, finnes det få studier av selskapers utflytting av strategiske enheter og funksjoner, så som deres hovedkontorer. Vi utvikler en forskningsmodell der tilbøyeligheten til å flytte divisjonshovedkontorer blir forklart gjennom selskapsfaktorer, eierskapsfaktorer, og bransje­aktorer. Den empiriske delen av undersøkelsen bygger på to casestudier så vel som et paneldatasett over 30 av de største børsnoterte selskapene i Norge gjennom perioden 2000-2006. Hovedkonklusjonene i studien er at både i absolutt og relativ betydning blir hovedkontorfunksjoner for norske selskaper i utlandet betydelig viktigere i løpet av disse årene, og eierskaps­aktorene er samlet sett de som best predikerer hvorvidt utflytting skjer eller ikke. Statlig og konsentrert eierskap motvirker utflytting, men mot forventning finner vi at utenlandsk eierskap ikke fører til økt utflyttingstilbøyelighet.en
dc.format.extent328576 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapporten
dc.relation.ispartofseries02/2008en
dc.titleFra operativ til strategisk internasjonalisering: En studie av store norske selskapers utflytting av divisjonshovedkontoreren
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [139]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record