Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnland, Dag
dc.contributor.authorLægreid, Lasse
dc.date.accessioned2008-08-26T13:20:53Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94071
dc.description.abstractRapporten har det ærgjerrige siktemålet å gi en tallmessig oversikt over logistikk-kostnadenes nivå og utvikling i hele etterkrigstiden. Konkret har vi beregnet kostnadene for hvert år i femtiårsperioden 1947-1997 både i løpende og i faste priser (1990-priser). I et så langt tidsrom vil det naturligvis være begrenset hvilke komponenter som kan tallfestes, og hvor detaljert det kan gjøres. Vi har imidlertid kunnet tallfeste de fem komponentene som er listet opp nedenfor i rimelig omfang: 1. Lager 2. Emballering 3. Forsikring av varer under transport 4. Tidsforbruket for varer under transport 5. Alle former for ekstern transport og virksomhet tilknyttet transport (bl.a. ervervsmessig terminalvirksomhet).en
dc.format.extent322516 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapporten
dc.relation.ispartofseries10/2001en
dc.titleLogistikk-kostnader i et langsiktig perspektiven
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [139]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record