Show simple item record

dc.contributor.authorSpilling, Olav R.
dc.date.accessioned2008-09-01T12:01:26Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94067
dc.description.abstractRapporten dokumenterer den siste delen av prosjektet ”Vekstforetak i Norge” der hovedmålet har vært å utvikle noen nye innsikter i dynamikken blant vekstforetak og så diskutere næringspolitikkens rolle i forhold til vekstforetak. Etter en innledende gjennomgang av definisjoner av vekstforetak, samt tidligere forskning på feltet og modeller som kan være grunnlag for analyse av vekstforetaks utvikling, gis det en statisk analyse av sammenhengen mellom ulike typer av vekstkriterier. En oversikt over de raskest voksende foretakene i Norge i femårsperioden 1994-1999 blir presentert. Selskapene som er med i rangeringen må blant annet ha eksistert i hele perioden, omsetningen måtte være på minst 50 millioner kroner i 1999, og omsetningsveksten skal ikke være under 20 prosent mer enn to av de fem årene i perioden. Videre har det vært stilt krav om at veksten skulle være organisk, og at selskapet skulle være lønnsomt. Ut fra dette er det så generert en liste der de raskest voksende foretakene er generert. Nummer en på listen, forøvrig et firma som driver fiskeoppdrett, hadde vokst med 85% i gjennomsnitt per år. Listen over de raskest voksende foretakene er preget av stor variasjon på bransjer og geografiske lokaliteter. Likevel står fiskerelatert virksomhet relativt sterkt på listen, mens det er relativt få virksomheter innen IKT. Basert på en spørreundersøkelse framkommer det at de viktigste forklaringene til veksten i foretaket knyttes til foretakenes ledelse og organisasjonenes evne. For utviklingen framover ligger den viktigste organisatoriske utfordringen i å rekruttere riktige personer, og tilgang til høyt utdannet arbeidsstyrke vurderes generelt som en viktig rammebetingelse. Undersøkelsen viser videre at lederne i de raskest voksende foretakene tillegger offentlige virkemidler liten betydning som en positiv bidragsyter til deres utvikling, mens reguleringer vedrørende sykelønnsordning og arbeidstidsbestemmelser framheves som de ordninger som skaper de største problemene for vekst i foretakene.en
dc.format.extent384833 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries05/2001en
dc.titleVekstforetak i Norge: om vekstforetak, vekstforetaks dynamikk og politikk for vekstforetaken
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [129]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record